diff mbox series

[05/12] remoteproc: mediatek: Add MT8195 APU remoteproc support

Message ID 20211210175223.31131-6-flora.fu@mediatek.com (mailing list archive)
State New, archived
Headers show
Series MediaTek MT8195 APU | expand

Commit Message

Flora Fu Dec. 10, 2021, 5:52 p.m. UTC
Add MT8195 platform data in the APU remoteproc driver.

Signed-off-by: Flora Fu <flora.fu@mediatek.com>

---
 drivers/remoteproc/mtk-apu-rproc.c | 15 +++++++++++++++
 1 file changed, 15 insertions(+)
diff mbox series

Patch

diff --git a/drivers/remoteproc/mtk-apu-rproc.c b/drivers/remoteproc/mtk-apu-rproc.c
index 40af8e88f41a..dc54b87ad661 100644
--- a/drivers/remoteproc/mtk-apu-rproc.c
+++ b/drivers/remoteproc/mtk-apu-rproc.c
@@ -997,8 +997,23 @@  const struct mtk_apu_platdata mt8192_platdata = {
 	},
 };
 
+const struct mtk_apu_platdata mt8195_platdata = {
+	.flags = F_AUTO_BOOT,
+	.ipi_attrs = mt81xx_ipi_attrs,
+	.ops = {
+		.start = mt81xx_rproc_start,
+		.stop = mt81xx_rproc_stop,
+		.resume = mt81xx_rproc_resume,
+		.apu_memmap_init = mt81xx_apu_memmap_init,
+		.apu_memmap_remove = mt81xx_apu_memmap_remove,
+		.power_on = mt81xx_apu_power_on,
+		.power_off = mt81xx_apu_power_off,
+	},
+};
+
 static const struct of_device_id apu_of_match[] = {
 	{ .compatible = "mediatek,mt8192-apusys-rv", .data = &mt8192_platdata},
+	{ .compatible = "mediatek,mt8195-apusys-rv", .data = &mt8195_platdata},
 	{},
 };
 MODULE_DEVICE_TABLE(of, apu_of_match);