diff mbox series

mt76: mt7915: enable U-APSD on AP side

Message ID c95b963ca2fad59b73ec3b4ccf3ca109ac5e5f63.1596173828.git.ryder.lee@mediatek.com (mailing list archive)
State New, archived
Headers show
Series mt76: mt7915: enable U-APSD on AP side | expand

Commit Message

Ryder Lee July 31, 2020, 10:24 p.m. UTC
Enable U-APSD support for AP interface.

Signed-off-by: Ryder Lee <ryder.lee@mediatek.com>
---
 .../net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/mcu.c  | 39 ++++++++++++++++++-
 .../net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/mcu.h  | 12 ++++++
 2 files changed, 49 insertions(+), 2 deletions(-)
diff mbox series

Patch

diff --git a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/mcu.c b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/mcu.c
index 1ffb9eebcf1c..01fa9ca31d0e 100644
--- a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/mcu.c
+++ b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/mcu.c
@@ -1440,6 +1440,38 @@ mt7915_mcu_sta_he_tlv(struct sk_buff *skb, struct ieee80211_sta *sta)
 	he->pkt_ext = 2;
 }
 
+static void
+mt7915_mcu_sta_uapsd_tlv(struct sk_buff *skb, struct ieee80211_sta *sta,
+		   struct ieee80211_vif *vif)
+{
+	struct sta_rec_uapsd *uapsd;
+	struct tlv *tlv;
+
+	if (vif->type != NL80211_IFTYPE_AP || !sta->wme)
+		return;
+
+	tlv = mt7915_mcu_add_tlv(skb, STA_REC_APPS, sizeof(*uapsd));
+	uapsd = (struct sta_rec_uapsd *)tlv;
+
+	if (sta->uapsd_queues & IEEE80211_WMM_IE_STA_QOSINFO_AC_VO) {
+		uapsd->dac_map |= BIT(3);
+		uapsd->tac_map |= BIT(3);
+	}
+	if (sta->uapsd_queues & IEEE80211_WMM_IE_STA_QOSINFO_AC_VI) {
+		uapsd->dac_map |= BIT(2);
+		uapsd->tac_map |= BIT(2);
+	}
+	if (sta->uapsd_queues & IEEE80211_WMM_IE_STA_QOSINFO_AC_BE) {
+		uapsd->dac_map |= BIT(1);
+		uapsd->tac_map |= BIT(1);
+	}
+	if (sta->uapsd_queues & IEEE80211_WMM_IE_STA_QOSINFO_AC_BK) {
+		uapsd->dac_map |= BIT(0);
+		uapsd->tac_map |= BIT(0);
+	}
+	uapsd->max_sp = sta->max_sp;
+}
+
 static void
 mt7915_mcu_sta_muru_tlv(struct sk_buff *skb, struct ieee80211_sta *sta)
 {
@@ -1513,7 +1545,7 @@ mt7915_mcu_add_mu(struct mt7915_dev *dev, struct ieee80211_vif *vif,
 
 static void
 mt7915_mcu_sta_tlv(struct mt7915_dev *dev, struct sk_buff *skb,
-		  struct ieee80211_sta *sta)
+		  struct ieee80211_sta *sta, struct ieee80211_vif *vif)
 {
 	struct tlv *tlv;
 
@@ -1540,6 +1572,9 @@ mt7915_mcu_sta_tlv(struct mt7915_dev *dev, struct sk_buff *skb,
 	/* starec he */
 	if (sta->he_cap.has_he)
 		mt7915_mcu_sta_he_tlv(skb, sta);
+
+	/* starec uapsd */
+	mt7915_mcu_sta_uapsd_tlv(skb, sta, vif);
 }
 
 static void
@@ -2176,7 +2211,7 @@ int mt7915_mcu_add_sta(struct mt7915_dev *dev, struct ieee80211_vif *vif,
 
 	mt7915_mcu_sta_basic_tlv(skb, vif, sta, enable);
 	if (enable && sta)
-		mt7915_mcu_sta_tlv(dev, skb, sta);
+		mt7915_mcu_sta_tlv(dev, skb, sta, vif);
 
 	sta_wtbl = mt7915_mcu_add_tlv(skb, STA_REC_WTBL, sizeof(struct tlv));
 
diff --git a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/mcu.h b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/mcu.h
index cb35e718409a..a4600860fbf7 100644
--- a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/mcu.h
+++ b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/mcu.h
@@ -645,6 +645,17 @@ struct sta_rec_vht {
 	u8 rsv[3];
 } __packed;
 
+struct sta_rec_uapsd {
+	__le16 tag;
+	__le16 len;
+	u8 dac_map;
+	u8 tac_map;
+	u8 max_sp;
+	u8 rsv0;
+	__le16 listen_interval;
+	u8 rsv1[2];
+} __packed;
+
 struct sta_rec_muru {
 	__le16 tag;
 	__le16 len;
@@ -951,6 +962,7 @@ enum {
 					 sizeof(struct sta_rec_he) +	\
 					 sizeof(struct sta_rec_ba) +	\
 					 sizeof(struct sta_rec_vht) +	\
+					 sizeof(struct sta_rec_uapsd) + \
 					 sizeof(struct tlv) +		\
 					 MT7915_WTBL_UPDATE_MAX_SIZE)