diff mbox

pull request: new firmware for Intel wireless Intel 3160 / 7260 / 7265 / 7265D devices

Message ID 1422999568.29907.24.camel@egrumbacBox
State Not Applicable
Headers show

Pull-request

git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/iwlwifi/linux-firmware.git

Commit Message

Emmanuel Grumbach Feb. 3, 2015, 9:39 p.m. UTC
Hi,

This is a pull request for new firmwares for the Intel wireless devices
mentioned in the subject.

I replace -10.ucode with new ones (that includes bug fixes).
I add the brand new -12.ucode.

Please pull.

The following changes since commit
38e5405c96d10bb42b629b45210c46166461fc21:

 cxgb4: Update firmware to revision 1.12.25.0 (2014-12-01 15:48:02
-0500)

are available in the git repository at:


git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/iwlwifi/linux-firmware.git
master

for you to fetch changes up to da4e58d47557776c5721bafb3f2b6c4a1a4ff0f3:

 iwlwifi: add new -12 firmware for 3160 / 7260 / 7265 / 7265D
(2015-02-03 23:14:51 +0200)

----------------------------------------------------------------
Emmanuel Grumbach (3):
   iwlwifi: update -10.ucode for 3160 / 7260 / 7265 / 7265D
   iwlwifi: update -10.ucode for 3160 / 7260 / 7265 / 7265D
   iwlwifi: add new -12 firmware for 3160 / 7260 / 7265 / 7265D

 WHENCE         | 20 ++++++++++++++++----
 iwlwifi-3160-10.ucode | Bin 610168 -> 610064 bytes
 iwlwifi-3160-12.ucode | Bin 0 -> 683996 bytes
 iwlwifi-7260-10.ucode | Bin 672480 -> 672372 bytes
 iwlwifi-7260-12.ucode | Bin 0 -> 782300 bytes
 iwlwifi-7265-10.ucode | Bin 736968 -> 736864 bytes
 iwlwifi-7265-12.ucode | Bin 0 -> 880604 bytes
 iwlwifi-7265D-10.ucode | Bin 740636 -> 740456 bytes
 iwlwifi-7265D-12.ucode | Bin 0 -> 1002800 bytes
 9 files changed, 16 insertions(+), 4 deletions(-)
 create mode 100644 iwlwifi-3160-12.ucode
 create mode 100644 iwlwifi-7260-12.ucode
 create mode 100644 iwlwifi-7265-12.ucode
 create mode 100644 iwlwifi-7265D-12.ucode

diff --git a/iwlwifi-3160-10.ucode b/iwlwifi-3160-10.ucode
index 8cec7bf..5f4173c 100644
Binary files a/iwlwifi-3160-10.ucode and b/iwlwifi-3160-10.ucode differ
diff --git a/iwlwifi-3160-12.ucode b/iwlwifi-3160-12.ucode
new file mode 100644
index 0000000..45bce48
Binary files /dev/null and b/iwlwifi-3160-12.ucode differ
diff --git a/iwlwifi-7260-10.ucode b/iwlwifi-7260-10.ucode
index 9e5b930..dca79e2 100644
Binary files a/iwlwifi-7260-10.ucode and b/iwlwifi-7260-10.ucode differ
diff --git a/iwlwifi-7260-12.ucode b/iwlwifi-7260-12.ucode
new file mode 100644
index 0000000..7ec91f0
Binary files /dev/null and b/iwlwifi-7260-12.ucode differ
diff --git a/iwlwifi-7265-10.ucode b/iwlwifi-7265-10.ucode
index 488ddd0..0571fcf 100644
Binary files a/iwlwifi-7265-10.ucode and b/iwlwifi-7265-10.ucode differ
diff --git a/iwlwifi-7265-12.ucode b/iwlwifi-7265-12.ucode
new file mode 100644
index 0000000..84ae2ce
Binary files /dev/null and b/iwlwifi-7265-12.ucode differ
diff --git a/iwlwifi-7265D-10.ucode b/iwlwifi-7265D-10.ucode
index 01194db..d9b9aaf 100644
Binary files a/iwlwifi-7265D-10.ucode and b/iwlwifi-7265D-10.ucode
differ
diff --git a/iwlwifi-7265D-12.ucode b/iwlwifi-7265D-12.ucode
new file mode 100644
index 0000000..3f36b55
Binary files /dev/null and b/iwlwifi-7265D-12.ucode differ

Comments

Kyle McMartin Feb. 6, 2015, 9:15 a.m. UTC | #1
On Tue, Feb 03, 2015 at 09:39:28PM +0000, Grumbach, Emmanuel wrote:
> Hi,
> 
> This is a pull request for new firmwares for the Intel wireless devices
> mentioned in the subject.
> 
> I replace -10.ucode with new ones (that includes bug fixes).
> I add the brand new -12.ucode.
> 
> Please pull.
> 
> The following changes since commit
> 38e5405c96d10bb42b629b45210c46166461fc21:
> 

oh, heh, only 1 commit, not 3. ;-)

applied, thanks Emmanuel.

regards, Kyle

>  cxgb4: Update firmware to revision 1.12.25.0 (2014-12-01 15:48:02
> -0500)
> 
> are available in the git repository at:
> 
> 
> git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/iwlwifi/linux-firmware.git
> master
> 
> for you to fetch changes up to da4e58d47557776c5721bafb3f2b6c4a1a4ff0f3:
> 
>  iwlwifi: add new -12 firmware for 3160 / 7260 / 7265 / 7265D
> (2015-02-03 23:14:51 +0200)
> 
> ----------------------------------------------------------------
> Emmanuel Grumbach (3):
>    iwlwifi: update -10.ucode for 3160 / 7260 / 7265 / 7265D
>    iwlwifi: update -10.ucode for 3160 / 7260 / 7265 / 7265D
>    iwlwifi: add new -12 firmware for 3160 / 7260 / 7265 / 7265D
> 
> WHENCE         | 20 ++++++++++++++++----
> iwlwifi-3160-10.ucode | Bin 610168 -> 610064 bytes
> iwlwifi-3160-12.ucode | Bin 0 -> 683996 bytes
> iwlwifi-7260-10.ucode | Bin 672480 -> 672372 bytes
> iwlwifi-7260-12.ucode | Bin 0 -> 782300 bytes
> iwlwifi-7265-10.ucode | Bin 736968 -> 736864 bytes
> iwlwifi-7265-12.ucode | Bin 0 -> 880604 bytes
> iwlwifi-7265D-10.ucode | Bin 740636 -> 740456 bytes
> iwlwifi-7265D-12.ucode | Bin 0 -> 1002800 bytes
> 9 files changed, 16 insertions(+), 4 deletions(-)
> create mode 100644 iwlwifi-3160-12.ucode
> create mode 100644 iwlwifi-7260-12.ucode
> create mode 100644 iwlwifi-7265-12.ucode
> create mode 100644 iwlwifi-7265D-12.ucode
> 
> diff --git a/WHENCE b/WHENCE
> index 44c41c7..1917288 100644
> --- a/WHENCE
> +++ b/WHENCE
> @@ -816,7 +816,10 @@ File: iwlwifi-7260-9.ucode
> Version: 25.228.9.0
> 
> File: iwlwifi-7260-10.ucode
> -Version: 23.10.10.0
> +Version: 23.12.10.0
> +
> +File: iwlwifi-7260-12.ucode
> +Version: 25.15.12.0
> 
> File: iwlwifi-3160-7.ucode
> Version: 22.1.7.0
> @@ -828,7 +831,10 @@ File: iwlwifi-3160-9.ucode
> Version: 25.228.9.0
> 
> File: iwlwifi-3160-10.ucode
> -Version: 23.10.10.0
> +Version: 23.12.10.0
> +
> +File: iwlwifi-3160-12.ucode
> +Version: 25.15.12.0
> 
> File: iwlwifi-7265-8.ucode
> Version: 22.24.8.0
> @@ -837,10 +843,16 @@ File: iwlwifi-7265-9.ucode
> Version: 25.228.9.0
> 
> File: iwlwifi-7265-10.ucode
> -Version: 23.10.10.0
> +Version: 23.12.10.0
> +
> +File: iwlwifi-7265-12.ucode
> +Version: 25.15.12.0
> 
> File: iwlwifi-7265D-10.ucode
> -Version: 23.10.10.0
> +Version: 23.12.10.0
> +
> +File: iwlwifi-7265D-12.ucode
> +Version: 25.15.12.0
> 
> Licence: Redistributable. See LICENCE.iwlwifi_firmware for details
> 
> diff --git a/iwlwifi-3160-10.ucode b/iwlwifi-3160-10.ucode
> index 8cec7bf..5f4173c 100644
> Binary files a/iwlwifi-3160-10.ucode and b/iwlwifi-3160-10.ucode differ
> diff --git a/iwlwifi-3160-12.ucode b/iwlwifi-3160-12.ucode
> new file mode 100644
> index 0000000..45bce48
> Binary files /dev/null and b/iwlwifi-3160-12.ucode differ
> diff --git a/iwlwifi-7260-10.ucode b/iwlwifi-7260-10.ucode
> index 9e5b930..dca79e2 100644
> Binary files a/iwlwifi-7260-10.ucode and b/iwlwifi-7260-10.ucode differ
> diff --git a/iwlwifi-7260-12.ucode b/iwlwifi-7260-12.ucode
> new file mode 100644
> index 0000000..7ec91f0
> Binary files /dev/null and b/iwlwifi-7260-12.ucode differ
> diff --git a/iwlwifi-7265-10.ucode b/iwlwifi-7265-10.ucode
> index 488ddd0..0571fcf 100644
> Binary files a/iwlwifi-7265-10.ucode and b/iwlwifi-7265-10.ucode differ
> diff --git a/iwlwifi-7265-12.ucode b/iwlwifi-7265-12.ucode
> new file mode 100644
> index 0000000..84ae2ce
> Binary files /dev/null and b/iwlwifi-7265-12.ucode differ
> diff --git a/iwlwifi-7265D-10.ucode b/iwlwifi-7265D-10.ucode
> index 01194db..d9b9aaf 100644
> Binary files a/iwlwifi-7265D-10.ucode and b/iwlwifi-7265D-10.ucode
> differ
> diff --git a/iwlwifi-7265D-12.ucode b/iwlwifi-7265D-12.ucode
> new file mode 100644
> index 0000000..3f36b55
> Binary files /dev/null and b/iwlwifi-7265D-12.ucode differ
> 


--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-wireless" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Emmanuel Grumbach Feb. 6, 2015, 9:31 a.m. UTC | #2
T24gRnJpLCAyMDE1LTAyLTA2IGF0IDA0OjE1IC0wNTAwLCBLeWxlIE1jTWFydGluIHdyb3RlOg0K
PiBPbiBUdWUsIEZlYiAwMywgMjAxNSBhdCAwOTozOToyOFBNICswMDAwLCBHcnVtYmFjaCwgRW1t
YW51ZWwgd3JvdGU6DQo+ID4gSGksDQo+ID4gDQo+ID4gVGhpcyBpcyBhIHB1bGwgcmVxdWVzdCBm
b3IgbmV3IGZpcm13YXJlcyBmb3IgdGhlIEludGVsIHdpcmVsZXNzIGRldmljZXMNCj4gPiBtZW50
aW9uZWQgaW4gdGhlIHN1YmplY3QuDQo+ID4gDQo+ID4gSSByZXBsYWNlIC0xMC51Y29kZSB3aXRo
IG5ldyBvbmVzICh0aGF0IGluY2x1ZGVzIGJ1ZyBmaXhlcykuDQo+ID4gSSBhZGQgdGhlIGJyYW5k
IG5ldyAtMTIudWNvZGUuDQo+ID4gDQo+ID4gUGxlYXNlIHB1bGwuDQo+ID4gDQo+ID4gVGhlIGZv
bGxvd2luZyBjaGFuZ2VzIHNpbmNlIGNvbW1pdA0KPiA+IDM4ZTU0MDVjOTZkMTBiYjQyYjYyOWI0
NTIxMGM0NjE2NjQ2MWZjMjE6DQo+ID4gDQo+IA0KPiBvaCwgaGVoLCBvbmx5IDEgY29tbWl0LCBu
b3QgMy4gOy0pDQo+IA0KDQpXZWxsIC0gYWN0dWFsbHkgMiBjb21taXRzLiBZb3UgbWlzc2VkIHRo
ZSBvbmUgdGhhdCB1cGRhdGVzIHRoZSAtMTAudWNvZGUNCmZyb20gMjMuMTEuMTAuMCAyMy4xMi4x
MC4wLg0KDQo+IGFwcGxpZWQsIHRoYW5rcyBFbW1hbnVlbC4NCj4gDQo+IHJlZ2FyZHMsIEt5bGUN
Cj4gDQo+ID4gICBjeGdiNDogVXBkYXRlIGZpcm13YXJlIHRvIHJldmlzaW9uIDEuMTIuMjUuMCAo
MjAxNC0xMi0wMSAxNTo0ODowMg0KPiA+IC0wNTAwKQ0KPiA+IA0KPiA+IGFyZSBhdmFpbGFibGUg
aW4gdGhlIGdpdCByZXBvc2l0b3J5IGF0Og0KPiA+IA0KPiA+IA0KPiA+IGdpdDovL2dpdC5rZXJu
ZWwub3JnL3B1Yi9zY20vbGludXgva2VybmVsL2dpdC9pd2x3aWZpL2xpbnV4LWZpcm13YXJlLmdp
dA0KPiA+IG1hc3Rlcg0KPiA+IA0KPiA+IGZvciB5b3UgdG8gZmV0Y2ggY2hhbmdlcyB1cCB0byBk
YTRlNThkNDc1NTc3NzZjNTcyMWJhZmIzZjJiNmM0YTFhNGZmMGYzOg0KPiA+IA0KPiA+ICAgaXds
d2lmaTogYWRkIG5ldyAtMTIgZmlybXdhcmUgZm9yIDMxNjAgLyA3MjYwIC8gNzI2NSAvIDcyNjVE
DQo+ID4gKDIwMTUtMDItMDMgMjM6MTQ6NTEgKzAyMDApDQo+ID4gDQo+ID4gLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLQ0KPiA+
IEVtbWFudWVsIEdydW1iYWNoICgzKToNCj4gPiAgICAgICBpd2x3aWZpOiB1cGRhdGUgLTEwLnVj
b2RlIGZvciAzMTYwIC8gNzI2MCAvIDcyNjUgLyA3MjY1RA0KPiA+ICAgICAgIGl3bHdpZmk6IHVw
ZGF0ZSAtMTAudWNvZGUgZm9yIDMxNjAgLyA3MjYwIC8gNzI2NSAvIDcyNjVEDQo+ID4gICAgICAg
aXdsd2lmaTogYWRkIG5ldyAtMTIgZmlybXdhcmUgZm9yIDMxNjAgLyA3MjYwIC8gNzI2NSAvIDcy
NjVEDQo+ID4gDQo+ID4gIFdIRU5DRSAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgMjAgKysrKysrKysrKysr
KysrKy0tLS0NCj4gPiAgaXdsd2lmaS0zMTYwLTEwLnVjb2RlICB8IEJpbiA2MTAxNjggLT4gNjEw
MDY0IGJ5dGVzDQo+ID4gIGl3bHdpZmktMzE2MC0xMi51Y29kZSAgfCBCaW4gMCAtPiA2ODM5OTYg
Ynl0ZXMNCj4gPiAgaXdsd2lmaS03MjYwLTEwLnVjb2RlICB8IEJpbiA2NzI0ODAgLT4gNjcyMzcy
IGJ5dGVzDQo+ID4gIGl3bHdpZmktNzI2MC0xMi51Y29kZSAgfCBCaW4gMCAtPiA3ODIzMDAgYnl0
ZXMNCj4gPiAgaXdsd2lmaS03MjY1LTEwLnVjb2RlICB8IEJpbiA3MzY5NjggLT4gNzM2ODY0IGJ5
dGVzDQo+ID4gIGl3bHdpZmktNzI2NS0xMi51Y29kZSAgfCBCaW4gMCAtPiA4ODA2MDQgYnl0ZXMN
Cj4gPiAgaXdsd2lmaS03MjY1RC0xMC51Y29kZSB8IEJpbiA3NDA2MzYgLT4gNzQwNDU2IGJ5dGVz
DQo+ID4gIGl3bHdpZmktNzI2NUQtMTIudWNvZGUgfCBCaW4gMCAtPiAxMDAyODAwIGJ5dGVzDQo+
ID4gIDkgZmlsZXMgY2hhbmdlZCwgMTYgaW5zZXJ0aW9ucygrKSwgNCBkZWxldGlvbnMoLSkNCj4g
PiAgY3JlYXRlIG1vZGUgMTAwNjQ0IGl3bHdpZmktMzE2MC0xMi51Y29kZQ0KPiA+ICBjcmVhdGUg
bW9kZSAxMDA2NDQgaXdsd2lmaS03MjYwLTEyLnVjb2RlDQo+ID4gIGNyZWF0ZSBtb2RlIDEwMDY0
NCBpd2x3aWZpLTcyNjUtMTIudWNvZGUNCj4gPiAgY3JlYXRlIG1vZGUgMTAwNjQ0IGl3bHdpZmkt
NzI2NUQtMTIudWNvZGUNCj4gPiANCj4gPiBkaWZmIC0tZ2l0IGEvV0hFTkNFIGIvV0hFTkNFDQo+
ID4gaW5kZXggNDRjNDFjNy4uMTkxNzI4OCAxMDA2NDQNCj4gPiAtLS0gYS9XSEVOQ0UNCj4gPiAr
KysgYi9XSEVOQ0UNCj4gPiBAQCAtODE2LDcgKzgxNiwxMCBAQCBGaWxlOiBpd2x3aWZpLTcyNjAt
OS51Y29kZQ0KPiA+ICBWZXJzaW9uOiAyNS4yMjguOS4wDQo+ID4gIA0KPiA+ICBGaWxlOiBpd2x3
aWZpLTcyNjAtMTAudWNvZGUNCj4gPiAtVmVyc2lvbjogMjMuMTAuMTAuMA0KPiA+ICtWZXJzaW9u
OiAyMy4xMi4xMC4wDQo+ID4gKw0KPiA+ICtGaWxlOiBpd2x3aWZpLTcyNjAtMTIudWNvZGUNCj4g
PiArVmVyc2lvbjogMjUuMTUuMTIuMA0KPiA+ICANCj4gPiAgRmlsZTogaXdsd2lmaS0zMTYwLTcu
dWNvZGUNCj4gPiAgVmVyc2lvbjogMjIuMS43LjANCj4gPiBAQCAtODI4LDcgKzgzMSwxMCBAQCBG
aWxlOiBpd2x3aWZpLTMxNjAtOS51Y29kZQ0KPiA+ICBWZXJzaW9uOiAyNS4yMjguOS4wDQo+ID4g
IA0KPiA+ICBGaWxlOiBpd2x3aWZpLTMxNjAtMTAudWNvZGUNCj4gPiAtVmVyc2lvbjogMjMuMTAu
MTAuMA0KPiA+ICtWZXJzaW9uOiAyMy4xMi4xMC4wDQo+ID4gKw0KPiA+ICtGaWxlOiBpd2x3aWZp
LTMxNjAtMTIudWNvZGUNCj4gPiArVmVyc2lvbjogMjUuMTUuMTIuMA0KPiA+ICANCj4gPiAgRmls
ZTogaXdsd2lmaS03MjY1LTgudWNvZGUNCj4gPiAgVmVyc2lvbjogMjIuMjQuOC4wDQo+ID4gQEAg
LTgzNywxMCArODQzLDE2IEBAIEZpbGU6IGl3bHdpZmktNzI2NS05LnVjb2RlDQo+ID4gIFZlcnNp
b246IDI1LjIyOC45LjANCj4gPiAgDQo+ID4gIEZpbGU6IGl3bHdpZmktNzI2NS0xMC51Y29kZQ0K
PiA+IC1WZXJzaW9uOiAyMy4xMC4xMC4wDQo+ID4gK1ZlcnNpb246IDIzLjEyLjEwLjANCj4gPiAr
DQo+ID4gK0ZpbGU6IGl3bHdpZmktNzI2NS0xMi51Y29kZQ0KPiA+ICtWZXJzaW9uOiAyNS4xNS4x
Mi4wDQo+ID4gIA0KPiA+ICBGaWxlOiBpd2x3aWZpLTcyNjVELTEwLnVjb2RlDQo+ID4gLVZlcnNp
b246IDIzLjEwLjEwLjANCj4gPiArVmVyc2lvbjogMjMuMTIuMTAuMA0KPiA+ICsNCj4gPiArRmls
ZTogaXdsd2lmaS03MjY1RC0xMi51Y29kZQ0KPiA+ICtWZXJzaW9uOiAyNS4xNS4xMi4wDQo+ID4g
IA0KPiA+ICBMaWNlbmNlOiBSZWRpc3RyaWJ1dGFibGUuIFNlZSBMSUNFTkNFLml3bHdpZmlfZmly
bXdhcmUgZm9yIGRldGFpbHMNCj4gPiAgDQo+ID4gZGlmZiAtLWdpdCBhL2l3bHdpZmktMzE2MC0x
MC51Y29kZSBiL2l3bHdpZmktMzE2MC0xMC51Y29kZQ0KPiA+IGluZGV4IDhjZWM3YmYuLjVmNDE3
M2MgMTAwNjQ0DQo+ID4gQmluYXJ5IGZpbGVzIGEvaXdsd2lmaS0zMTYwLTEwLnVjb2RlIGFuZCBi
L2l3bHdpZmktMzE2MC0xMC51Y29kZSBkaWZmZXINCj4gPiBkaWZmIC0tZ2l0IGEvaXdsd2lmaS0z
MTYwLTEyLnVjb2RlIGIvaXdsd2lmaS0zMTYwLTEyLnVjb2RlDQo+ID4gbmV3IGZpbGUgbW9kZSAx
MDA2NDQNCj4gPiBpbmRleCAwMDAwMDAwLi40NWJjZTQ4DQo+ID4gQmluYXJ5IGZpbGVzIC9kZXYv
bnVsbCBhbmQgYi9pd2x3aWZpLTMxNjAtMTIudWNvZGUgZGlmZmVyDQo+ID4gZGlmZiAtLWdpdCBh
L2l3bHdpZmktNzI2MC0xMC51Y29kZSBiL2l3bHdpZmktNzI2MC0xMC51Y29kZQ0KPiA+IGluZGV4
IDllNWI5MzAuLmRjYTc5ZTIgMTAwNjQ0DQo+ID4gQmluYXJ5IGZpbGVzIGEvaXdsd2lmaS03MjYw
LTEwLnVjb2RlIGFuZCBiL2l3bHdpZmktNzI2MC0xMC51Y29kZSBkaWZmZXINCj4gPiBkaWZmIC0t
Z2l0IGEvaXdsd2lmaS03MjYwLTEyLnVjb2RlIGIvaXdsd2lmaS03MjYwLTEyLnVjb2RlDQo+ID4g
bmV3IGZpbGUgbW9kZSAxMDA2NDQNCj4gPiBpbmRleCAwMDAwMDAwLi43ZWM5MWYwDQo+ID4gQmlu
YXJ5IGZpbGVzIC9kZXYvbnVsbCBhbmQgYi9pd2x3aWZpLTcyNjAtMTIudWNvZGUgZGlmZmVyDQo+
ID4gZGlmZiAtLWdpdCBhL2l3bHdpZmktNzI2NS0xMC51Y29kZSBiL2l3bHdpZmktNzI2NS0xMC51
Y29kZQ0KPiA+IGluZGV4IDQ4OGRkZDAuLjA1NzFmY2YgMTAwNjQ0DQo+ID4gQmluYXJ5IGZpbGVz
IGEvaXdsd2lmaS03MjY1LTEwLnVjb2RlIGFuZCBiL2l3bHdpZmktNzI2NS0xMC51Y29kZSBkaWZm
ZXINCj4gPiBkaWZmIC0tZ2l0IGEvaXdsd2lmaS03MjY1LTEyLnVjb2RlIGIvaXdsd2lmaS03MjY1
LTEyLnVjb2RlDQo+ID4gbmV3IGZpbGUgbW9kZSAxMDA2NDQNCj4gPiBpbmRleCAwMDAwMDAwLi44
NGFlMmNlDQo+ID4gQmluYXJ5IGZpbGVzIC9kZXYvbnVsbCBhbmQgYi9pd2x3aWZpLTcyNjUtMTIu
dWNvZGUgZGlmZmVyDQo+ID4gZGlmZiAtLWdpdCBhL2l3bHdpZmktNzI2NUQtMTAudWNvZGUgYi9p
d2x3aWZpLTcyNjVELTEwLnVjb2RlDQo+ID4gaW5kZXggMDExOTRkYi4uZDliOWFhZiAxMDA2NDQN
Cj4gPiBCaW5hcnkgZmlsZXMgYS9pd2x3aWZpLTcyNjVELTEwLnVjb2RlIGFuZCBiL2l3bHdpZmkt
NzI2NUQtMTAudWNvZGUNCj4gPiBkaWZmZXINCj4gPiBkaWZmIC0tZ2l0IGEvaXdsd2lmaS03MjY1
RC0xMi51Y29kZSBiL2l3bHdpZmktNzI2NUQtMTIudWNvZGUNCj4gPiBuZXcgZmlsZSBtb2RlIDEw
MDY0NA0KPiA+IGluZGV4IDAwMDAwMDAuLjNmMzZiNTUNCj4gPiBCaW5hcnkgZmlsZXMgL2Rldi9u
dWxsIGFuZCBiL2l3bHdpZmktNzI2NUQtMTIudWNvZGUgZGlmZmVyDQo+ID4gDQo+IA0KPiANCg0K
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-wireless" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Emmanuel Grumbach Feb. 6, 2015, 10:06 a.m. UTC | #3
On Fri, 2015-02-06 at 11:31 +0200, Emmanuel Grumbach wrote:
> On Fri, 2015-02-06 at 04:15 -0500, Kyle McMartin wrote:

> > On Tue, Feb 03, 2015 at 09:39:28PM +0000, Grumbach, Emmanuel wrote:

> > > Hi,

> > > 

> > > This is a pull request for new firmwares for the Intel wireless devices

> > > mentioned in the subject.

> > > 

> > > I replace -10.ucode with new ones (that includes bug fixes).

> > > I add the brand new -12.ucode.

> > > 

> > > Please pull.

> > > 

> > > The following changes since commit

> > > 38e5405c96d10bb42b629b45210c46166461fc21:

> > > 

> > 

> > oh, heh, only 1 commit, not 3. ;-)

> > 

> 

> Well - actually 2 commits. You missed the one that updates the -10.ucode

> from 23.11.10.0 23.12.10.0.

> 


I rebased my tree on top of yours to make it easier for you to track.
But I guess I need to specify the version in the commit title. That'd
avoid confusion.

> > applied, thanks Emmanuel.

> > 

> > regards, Kyle

> > 

> > >  cxgb4: Update firmware to revision 1.12.25.0 (2014-12-01 15:48:02

> > > -0500)

> > > 

> > > are available in the git repository at:

> > > 

> > > 

> > > git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/iwlwifi/linux-firmware.git

> > > master

> > > 

> > > for you to fetch changes up to da4e58d47557776c5721bafb3f2b6c4a1a4ff0f3:

> > > 

> > >  iwlwifi: add new -12 firmware for 3160 / 7260 / 7265 / 7265D

> > > (2015-02-03 23:14:51 +0200)

> > > 

> > > ----------------------------------------------------------------

> > > Emmanuel Grumbach (3):

> > >    iwlwifi: update -10.ucode for 3160 / 7260 / 7265 / 7265D

> > >    iwlwifi: update -10.ucode for 3160 / 7260 / 7265 / 7265D

> > >    iwlwifi: add new -12 firmware for 3160 / 7260 / 7265 / 7265D

> > > 

> > > WHENCE         | 20 ++++++++++++++++----

> > > iwlwifi-3160-10.ucode | Bin 610168 -> 610064 bytes

> > > iwlwifi-3160-12.ucode | Bin 0 -> 683996 bytes

> > > iwlwifi-7260-10.ucode | Bin 672480 -> 672372 bytes

> > > iwlwifi-7260-12.ucode | Bin 0 -> 782300 bytes

> > > iwlwifi-7265-10.ucode | Bin 736968 -> 736864 bytes

> > > iwlwifi-7265-12.ucode | Bin 0 -> 880604 bytes

> > > iwlwifi-7265D-10.ucode | Bin 740636 -> 740456 bytes

> > > iwlwifi-7265D-12.ucode | Bin 0 -> 1002800 bytes

> > > 9 files changed, 16 insertions(+), 4 deletions(-)

> > > create mode 100644 iwlwifi-3160-12.ucode

> > > create mode 100644 iwlwifi-7260-12.ucode

> > > create mode 100644 iwlwifi-7265-12.ucode

> > > create mode 100644 iwlwifi-7265D-12.ucode

> > > 

> > > diff --git a/WHENCE b/WHENCE

> > > index 44c41c7..1917288 100644

> > > --- a/WHENCE

> > > +++ b/WHENCE

> > > @@ -816,7 +816,10 @@ File: iwlwifi-7260-9.ucode

> > > Version: 25.228.9.0

> > > 

> > > File: iwlwifi-7260-10.ucode

> > > -Version: 23.10.10.0

> > > +Version: 23.12.10.0

> > > +

> > > +File: iwlwifi-7260-12.ucode

> > > +Version: 25.15.12.0

> > > 

> > > File: iwlwifi-3160-7.ucode

> > > Version: 22.1.7.0

> > > @@ -828,7 +831,10 @@ File: iwlwifi-3160-9.ucode

> > > Version: 25.228.9.0

> > > 

> > > File: iwlwifi-3160-10.ucode

> > > -Version: 23.10.10.0

> > > +Version: 23.12.10.0

> > > +

> > > +File: iwlwifi-3160-12.ucode

> > > +Version: 25.15.12.0

> > > 

> > > File: iwlwifi-7265-8.ucode

> > > Version: 22.24.8.0

> > > @@ -837,10 +843,16 @@ File: iwlwifi-7265-9.ucode

> > > Version: 25.228.9.0

> > > 

> > > File: iwlwifi-7265-10.ucode

> > > -Version: 23.10.10.0

> > > +Version: 23.12.10.0

> > > +

> > > +File: iwlwifi-7265-12.ucode

> > > +Version: 25.15.12.0

> > > 

> > > File: iwlwifi-7265D-10.ucode

> > > -Version: 23.10.10.0

> > > +Version: 23.12.10.0

> > > +

> > > +File: iwlwifi-7265D-12.ucode

> > > +Version: 25.15.12.0

> > > 

> > > Licence: Redistributable. See LICENCE.iwlwifi_firmware for details

> > > 

> > > diff --git a/iwlwifi-3160-10.ucode b/iwlwifi-3160-10.ucode

> > > index 8cec7bf..5f4173c 100644

> > > Binary files a/iwlwifi-3160-10.ucode and b/iwlwifi-3160-10.ucode differ

> > > diff --git a/iwlwifi-3160-12.ucode b/iwlwifi-3160-12.ucode

> > > new file mode 100644

> > > index 0000000..45bce48

> > > Binary files /dev/null and b/iwlwifi-3160-12.ucode differ

> > > diff --git a/iwlwifi-7260-10.ucode b/iwlwifi-7260-10.ucode

> > > index 9e5b930..dca79e2 100644

> > > Binary files a/iwlwifi-7260-10.ucode and b/iwlwifi-7260-10.ucode differ

> > > diff --git a/iwlwifi-7260-12.ucode b/iwlwifi-7260-12.ucode

> > > new file mode 100644

> > > index 0000000..7ec91f0

> > > Binary files /dev/null and b/iwlwifi-7260-12.ucode differ

> > > diff --git a/iwlwifi-7265-10.ucode b/iwlwifi-7265-10.ucode

> > > index 488ddd0..0571fcf 100644

> > > Binary files a/iwlwifi-7265-10.ucode and b/iwlwifi-7265-10.ucode differ

> > > diff --git a/iwlwifi-7265-12.ucode b/iwlwifi-7265-12.ucode

> > > new file mode 100644

> > > index 0000000..84ae2ce

> > > Binary files /dev/null and b/iwlwifi-7265-12.ucode differ

> > > diff --git a/iwlwifi-7265D-10.ucode b/iwlwifi-7265D-10.ucode

> > > index 01194db..d9b9aaf 100644

> > > Binary files a/iwlwifi-7265D-10.ucode and b/iwlwifi-7265D-10.ucode

> > > differ

> > > diff --git a/iwlwifi-7265D-12.ucode b/iwlwifi-7265D-12.ucode

> > > new file mode 100644

> > > index 0000000..3f36b55

> > > Binary files /dev/null and b/iwlwifi-7265D-12.ucode differ

> > > 

> > 

> > 

>
Kyle McMartin Feb. 24, 2015, 5:49 p.m. UTC | #4
On Fri, Feb 06, 2015 at 09:31:52AM +0000, Grumbach, Emmanuel wrote:
> On Fri, 2015-02-06 at 04:15 -0500, Kyle McMartin wrote:
> > On Tue, Feb 03, 2015 at 09:39:28PM +0000, Grumbach, Emmanuel wrote:
> > > Hi,
> > > 
> > > This is a pull request for new firmwares for the Intel wireless devices
> > > mentioned in the subject.
> > > 
> > > I replace -10.ucode with new ones (that includes bug fixes).
> > > I add the brand new -12.ucode.
> > > 
> > > Please pull.
> > > 
> > > The following changes since commit
> > > 38e5405c96d10bb42b629b45210c46166461fc21:
> > > 
> > 
> > oh, heh, only 1 commit, not 3. ;-)
> > 
> 
> Well - actually 2 commits. You missed the one that updates the -10.ucode
> from 23.11.10.0 23.12.10.0.
> 

Ah, oops, I've pulled this in now.

--Kyle
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-wireless" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Emmanuel Grumbach Feb. 24, 2015, 7:49 p.m. UTC | #5
On Tue, 2015-02-24 at 12:49 -0500, Kyle McMartin wrote:
> On Fri, Feb 06, 2015 at 09:31:52AM +0000, Grumbach, Emmanuel wrote:

> > On Fri, 2015-02-06 at 04:15 -0500, Kyle McMartin wrote:

> > > On Tue, Feb 03, 2015 at 09:39:28PM +0000, Grumbach, Emmanuel wrote:

> > > > Hi,

> > > > 

> > > > This is a pull request for new firmwares for the Intel wireless devices

> > > > mentioned in the subject.

> > > > 

> > > > I replace -10.ucode with new ones (that includes bug fixes).

> > > > I add the brand new -12.ucode.

> > > > 

> > > > Please pull.

> > > > 

> > > > The following changes since commit

> > > > 38e5405c96d10bb42b629b45210c46166461fc21:

> > > > 

> > > 

> > > oh, heh, only 1 commit, not 3. ;-)

> > > 

> > 

> > Well - actually 2 commits. You missed the one that updates the -10.ucode

> > from 23.11.10.0 23.12.10.0.

> > 

> 

> Ah, oops, I've pulled this in now.


Thing is that the firmware team keeps finding new bugs :(
So I'll have another version tomorrow... Will free to remove the commit
and I'll send 23.15.10.0 tomorrow.

Sorry....
Kyle McMartin Feb. 24, 2015, 10:38 p.m. UTC | #6
On Tue, Feb 24, 2015 at 07:49:37PM +0000, Grumbach, Emmanuel wrote:
> On Tue, 2015-02-24 at 12:49 -0500, Kyle McMartin wrote:
> > On Fri, Feb 06, 2015 at 09:31:52AM +0000, Grumbach, Emmanuel wrote:
> > > On Fri, 2015-02-06 at 04:15 -0500, Kyle McMartin wrote:
> > > > On Tue, Feb 03, 2015 at 09:39:28PM +0000, Grumbach, Emmanuel wrote:
> > > > > Hi,
> > > > > 
> > > > > This is a pull request for new firmwares for the Intel wireless devices
> > > > > mentioned in the subject.
> > > > > 
> > > > > I replace -10.ucode with new ones (that includes bug fixes).
> > > > > I add the brand new -12.ucode.
> > > > > 
> > > > > Please pull.
> > > > > 
> > > > > The following changes since commit
> > > > > 38e5405c96d10bb42b629b45210c46166461fc21:
> > > > > 
> > > > 
> > > > oh, heh, only 1 commit, not 3. ;-)
> > > > 
> > > 
> > > Well - actually 2 commits. You missed the one that updates the -10.ucode
> > > from 23.11.10.0 23.12.10.0.
> > > 
> > 
> > Ah, oops, I've pulled this in now.
> 
> Thing is that the firmware team keeps finding new bugs :(
> So I'll have another version tomorrow... Will free to remove the commit
> and I'll send 23.15.10.0 tomorrow.
> 
> Sorry.... 
> 

Happens :-) I'll make sure to check this mbox tomorrow afternoon and
push out an update quickly.

regards, Kyle
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-wireless" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
diff mbox

Patch

diff --git a/WHENCE b/WHENCE
index 44c41c7..1917288 100644
--- a/WHENCE
+++ b/WHENCE
@@ -816,7 +816,10 @@ File: iwlwifi-7260-9.ucode
 Version: 25.228.9.0
 
 File: iwlwifi-7260-10.ucode
-Version: 23.10.10.0
+Version: 23.12.10.0
+
+File: iwlwifi-7260-12.ucode
+Version: 25.15.12.0
 
 File: iwlwifi-3160-7.ucode
 Version: 22.1.7.0
@@ -828,7 +831,10 @@ File: iwlwifi-3160-9.ucode
 Version: 25.228.9.0
 
 File: iwlwifi-3160-10.ucode
-Version: 23.10.10.0
+Version: 23.12.10.0
+
+File: iwlwifi-3160-12.ucode
+Version: 25.15.12.0
 
 File: iwlwifi-7265-8.ucode
 Version: 22.24.8.0
@@ -837,10 +843,16 @@ File: iwlwifi-7265-9.ucode
 Version: 25.228.9.0
 
 File: iwlwifi-7265-10.ucode
-Version: 23.10.10.0
+Version: 23.12.10.0
+
+File: iwlwifi-7265-12.ucode
+Version: 25.15.12.0
 
 File: iwlwifi-7265D-10.ucode
-Version: 23.10.10.0
+Version: 23.12.10.0
+
+File: iwlwifi-7265D-12.ucode
+Version: 25.15.12.0
 
 Licence: Redistributable. See LICENCE.iwlwifi_firmware for details