diff mbox

[v2,06/14] qla2xxx: Improve T10-DIF/PI handling in driver.

Message ID 1486161655-2307-7-git-send-email-himanshu.madhani@cavium.com (mailing list archive)
State Deferred
Headers show

Commit Message

Madhani, Himanshu Feb. 3, 2017, 10:40 p.m. UTC
From: Quinn Tran <quinn.tran@cavium.com>

Add routines to support T10 DIF tag.

Signed-off-by: Quinn Tran <quinn.tran@cavium.com>
Signed-off-by: Anil Gurumurthy <anil.gurumurthy@cavium.com>
Signed-off-by: Himanshu Madhani <himanshu.madhani@cavium.com>
---
 drivers/scsi/qla2xxx/qla_dbg.h   |  1 +
 drivers/scsi/qla2xxx/qla_def.h   | 17 ++
 drivers/scsi/qla2xxx/qla_target.c | 598 +++++++++++++++++++++----------------
 drivers/scsi/qla2xxx/qla_target.h | 37 ++-
 drivers/scsi/qla2xxx/tcm_qla2xxx.c | 84 +++++-
 5 files changed, 465 insertions(+), 272 deletions(-)

Comments

Nicholas A. Bellinger Feb. 8, 2017, 4:13 a.m. UTC | #1
On Fri, 2017-02-03 at 14:40 -0800, Himanshu Madhani wrote:
> From: Quinn Tran <quinn.tran@cavium.com>
> 
> Add routines to support T10 DIF tag.
> 
> Signed-off-by: Quinn Tran <quinn.tran@cavium.com>
> Signed-off-by: Anil Gurumurthy <anil.gurumurthy@cavium.com>
> Signed-off-by: Himanshu Madhani <himanshu.madhani@cavium.com>
> ---
> drivers/scsi/qla2xxx/qla_dbg.h   |  1 +
> drivers/scsi/qla2xxx/qla_def.h   | 17 ++
> drivers/scsi/qla2xxx/qla_target.c | 598 +++++++++++++++++++++----------------
> drivers/scsi/qla2xxx/qla_target.h | 37 ++-
> drivers/scsi/qla2xxx/tcm_qla2xxx.c | 84 +++++-
> 5 files changed, 465 insertions(+), 272 deletions(-)
> 
> diff --git a/drivers/scsi/qla2xxx/qla_dbg.h b/drivers/scsi/qla2xxx/qla_dbg.h
> index e1fc4e6..c6bffe9 100644
> --- a/drivers/scsi/qla2xxx/qla_dbg.h
> +++ b/drivers/scsi/qla2xxx/qla_dbg.h
> @@ -348,6 +348,7 @@ void __attribute__((format (printf, 4, 5)))
> #define ql_dbg_tgt	0x00004000 /* Target mode */
> #define ql_dbg_tgt_mgt	0x00002000 /* Target mode management */
> #define ql_dbg_tgt_tmr	0x00001000 /* Target mode task management */
> +#define ql_dbg_tgt_dif 0x00000800 /* Target mode dif */
> 
> extern int qla27xx_dump_mpi_ram(struct qla_hw_data *, uint32_t, uint32_t *,
> 	uint32_t, void **);
> diff --git a/drivers/scsi/qla2xxx/qla_def.h b/drivers/scsi/qla2xxx/qla_def.h
> index 8bc1111..d6436fc 100644
> --- a/drivers/scsi/qla2xxx/qla_def.h
> +++ b/drivers/scsi/qla2xxx/qla_def.h
> @@ -2189,6 +2189,23 @@ struct qlt_plogi_ack_t {
> 	void		*fcport;
> };
> 
> +enum qla_tgt_prot_op {
> +	QLA_PROT_NORMAL = 0,
> +	QLA_PROT_DIN_INSERT,
> +	QLA_PROT_DOUT_INSERT,
> +	QLA_PROT_DIN_STRIP,
> +	QLA_PROT_DOUT_STRIP,
> +	QLA_PROT_DIN_PASS,
> +	QLA_PROT_DOUT_PASS,
> +};
> +
> +enum qla_tgt_prot_type {
> +	QLA_TGT_PROT_TYPE0,
> +	QLA_TGT_PROT_TYPE1,
> +	QLA_TGT_PROT_TYPE2,
> +	QLA_TGT_PROT_TYPE3,
> +};
> +

I don't get it, why are you duplicating target_prot_op and
target_prot_type..?


--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe target-devel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Bart Van Assche Feb. 8, 2017, 6:57 p.m. UTC | #2
On Fri, 2017-02-03 at 14:40 -0800, Himanshu Madhani wrote:
> +	/* Response code and sense key */
> +	((uint32_t *)ctio->u.status1.sense_data)[0] =
> +	  cpu_to_le32((0x70 << 24) | (sense_key << 8));
> +	/* Additional sense length */
> +	((uint32_t *)ctio->u.status1.sense_data)[1] = cpu_to_le32(0x0a);
> +	/* ASC and ASCQ */
> +	((uint32_t *)ctio->u.status1.sense_data)[3] =
> +	  cpu_to_le32((asc << 24) | (ascq << 16));

Please use put_unaligned_le32() instead of open-coding it.

> struct qla_tgt_cmd {
> @@ -885,11 +895,25 @@ struct qla_tgt_cmd {
> 	struct list_head cmd_list;
> 
> 	struct atio_from_isp atio;
> -	/* t10dif */
> +
> +	/* T10-DIF */
> +#define DIF_ERR_NONE 0
> +#define DIF_ERR_GRD 1
> +#define DIF_ERR_REF 2
> +#define DIF_ERR_APP 3
> +	int8_t dif_err_code;
> 	struct scatterlist *prot_sg;
> 	uint32_t prot_sg_cnt;
> -	uint32_t blk_sz;
> +	uint32_t blk_sz, num_blks;
> +	uint8_t scsi_status, sense_key, asc, ascq;
> +
> 	struct crc_context *ctx;
> +	uint32_t	prot_op;
> +	uint32_t	prot_type;
> +	uint8_t		*cdb;
> +	uint64_t	lba;
> +	uint16_t	a_guard, e_guard, a_app_tag, e_app_tag;
> +	uint32_t	a_ref_tag, e_ref_tag;
> 
> 	uint64_t jiffies_at_alloc;
> 	uint64_t jiffies_at_free;

There are already equivalents of prot_op, prot_type, cdb and lba in struct
se_cmd. I think a few weeks ago Christoph had asked you not to duplicate
se_cmd fields into struct qla_tgt_cmd?

Bart.--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe target-devel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Madhani, Himanshu Feb. 8, 2017, 7:11 p.m. UTC | #3
SGkgQmFydCwgDQoNCg0KDQpPbiAyLzgvMTcsIDEwOjU3IEFNLCAiQmFydCBWYW4gQXNzY2hlIiA8
QmFydC5WYW5Bc3NjaGVAc2FuZGlzay5jb20+IHdyb3RlOg0KDQo+T24gRnJpLCAyMDE3LTAyLTAz
IGF0IDE0OjQwIC0wODAwLCBIaW1hbnNodSBNYWRoYW5pIHdyb3RlOg0KPj4gKwkvKiBSZXNwb25z
ZSBjb2RlIGFuZCBzZW5zZSBrZXkgKi8NCj4+ICsJKCh1aW50MzJfdCAqKWN0aW8tPnUuc3RhdHVz
MS5zZW5zZV9kYXRhKVswXSA9DQo+PiArCSAgICBjcHVfdG9fbGUzMigoMHg3MCA8PCAyNCkgfCAo
c2Vuc2Vfa2V5IDw8IDgpKTsNCj4+ICsJLyogQWRkaXRpb25hbCBzZW5zZSBsZW5ndGggKi8NCj4+
ICsJKCh1aW50MzJfdCAqKWN0aW8tPnUuc3RhdHVzMS5zZW5zZV9kYXRhKVsxXSA9IGNwdV90b19s
ZTMyKDB4MGEpOw0KPj4gKwkvKiBBU0MgYW5kIEFTQ1EgKi8NCj4+ICsJKCh1aW50MzJfdCAqKWN0
aW8tPnUuc3RhdHVzMS5zZW5zZV9kYXRhKVszXSA9DQo+PiArCSAgICBjcHVfdG9fbGUzMigoYXNj
IDw8IDI0KSB8IChhc2NxIDw8IDE2KSk7DQo+DQo+UGxlYXNlIHVzZSBwdXRfdW5hbGlnbmVkX2xl
MzIoKSBpbnN0ZWFkIG9mIG9wZW4tY29kaW5nIGl0Lg0KPg0KPj4gIHN0cnVjdCBxbGFfdGd0X2Nt
ZCB7DQo+PiBAQCAtODg1LDExICs4OTUsMjUgQEAgc3RydWN0IHFsYV90Z3RfY21kIHsNCj4+ICAJ
c3RydWN0IGxpc3RfaGVhZCBjbWRfbGlzdDsNCj4+ICANCj4+ICAJc3RydWN0IGF0aW9fZnJvbV9p
c3AgYXRpbzsNCj4+IC0JLyogdDEwZGlmICovDQo+PiArDQo+PiArCS8qIFQxMC1ESUYgKi8NCj4+
ICsjZGVmaW5lIERJRl9FUlJfTk9ORSAwDQo+PiArI2RlZmluZSBESUZfRVJSX0dSRCAxDQo+PiAr
I2RlZmluZSBESUZfRVJSX1JFRiAyDQo+PiArI2RlZmluZSBESUZfRVJSX0FQUCAzDQo+PiArCWlu
dDhfdCBkaWZfZXJyX2NvZGU7DQo+PiAgCXN0cnVjdCBzY2F0dGVybGlzdCAqcHJvdF9zZzsNCj4+
ICAJdWludDMyX3QgcHJvdF9zZ19jbnQ7DQo+PiAtCXVpbnQzMl90IGJsa19zejsNCj4+ICsJdWlu
dDMyX3QgYmxrX3N6LCBudW1fYmxrczsNCj4+ICsJdWludDhfdCBzY3NpX3N0YXR1cywgc2Vuc2Vf
a2V5LCBhc2MsIGFzY3E7DQo+PiArDQo+PiAgCXN0cnVjdCBjcmNfY29udGV4dCAqY3R4Ow0KPj4g
Kwl1aW50MzJfdAlwcm90X29wOw0KPj4gKwl1aW50MzJfdAlwcm90X3R5cGU7DQo+PiArCXVpbnQ4
X3QJCSpjZGI7DQo+PiArCXVpbnQ2NF90CWxiYTsNCj4+ICsJdWludDE2X3QJYV9ndWFyZCwgZV9n
dWFyZCwgYV9hcHBfdGFnLCBlX2FwcF90YWc7DQo+PiArCXVpbnQzMl90CWFfcmVmX3RhZywgZV9y
ZWZfdGFnOw0KPj4gIA0KPj4gIAl1aW50NjRfdCBqaWZmaWVzX2F0X2FsbG9jOw0KPj4gIAl1aW50
NjRfdCBqaWZmaWVzX2F0X2ZyZWU7DQo+DQo+VGhlcmUgYXJlIGFscmVhZHkgZXF1aXZhbGVudHMg
b2YgcHJvdF9vcCwgcHJvdF90eXBlLCBjZGIgYW5kIGxiYSBpbiBzdHJ1Y3QNCj5zZV9jbWQuIEkg
dGhpbmsgYSBmZXcgd2Vla3MgYWdvIENocmlzdG9waCBoYWQgYXNrZWQgeW91IG5vdCB0byBkdXBs
aWNhdGUNCj5zZV9jbWQgZmllbGRzIGludG8gc3RydWN0IHFsYV90Z3RfY21kPw0KDQpUaGFua3Mg
Zm9yIHRoZSByZXZpZXcgY29tbWVudHMuICBMb29rcyBsaWtlIHRoYXQgd2FzIGEgbWlzcyBpbiBy
ZWJhc2luZyB3aXRoIGxhdGVzdCBwYXRjaC4gDQoNCldpbGwgZml4IHVwIHBhdGNoIGFuZCByZXNl
bmQuIA0KDQo+DQo+QmFydC4NCj5XZXN0ZXJuIERpZ2l0YWwgQ29ycG9yYXRpb24gKGFuZCBpdHMg
c3Vic2lkaWFyaWVzKSBFLW1haWwgQ29uZmlkZW50aWFsaXR5IE5vdGljZSAmIERpc2NsYWltZXI6
DQo+DQo+VGhpcyBlLW1haWwgYW5kIGFueSBmaWxlcyB0cmFuc21pdHRlZCB3aXRoIGl0IG1heSBj
b250YWluIGNvbmZpZGVudGlhbCBvciBsZWdhbGx5IHByaXZpbGVnZWQgaW5mb3JtYXRpb24gb2Yg
V0RDIGFuZC9vciBpdHMgYWZmaWxpYXRlcywgYW5kIGFyZSBpbnRlbmRlZCBzb2xlbHkgZm9yIHRo
ZSB1c2Ugb2YgdGhlIGluZGl2aWR1YWwgb3IgZW50aXR5IHRvIHdoaWNoIHRoZXkgYXJlIGFkZHJl
c3NlZC4gSWYgeW91IGFyZSBub3QgdGhlIGludGVuZGVkIHJlY2lwaWVudCwgYW55IGRpc2Nsb3N1
cmUsIGNvcHlpbmcsIGRpc3RyaWJ1dGlvbiBvciBhbnkgYWN0aW9uIHRha2VuIG9yIG9taXR0ZWQg
dG8gYmUgdGFrZW4gaW4gcmVsaWFuY2Ugb24gaXQsIGlzIHByb2hpYml0ZWQuIElmIHlvdSBoYXZl
IHJlY2VpdmVkIHRoaXMgZS1tYWlsIGluIGVycm9yLCBwbGVhc2Ugbm90aWZ5IHRoZSBzZW5kZXIg
aW1tZWRpYXRlbHkgYW5kIGRlbGV0ZSB0aGUgZS1tYWlsIGluIGl0cyBlbnRpcmV0eSBmcm9tIHlv
dXIgc3lzdGVtLg0KPg0K
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe target-devel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Madhani, Himanshu Feb. 8, 2017, 7:12 p.m. UTC | #4
Hi Nic,On 2/7/17, 8:13 PM, "Nicholas A. Bellinger" <nab@linux-iscsi.org> wrote:

>On Fri, 2017-02-03 at 14:40 -0800, Himanshu Madhani wrote:

>> From: Quinn Tran <quinn.tran@cavium.com>

>> 

>> Add routines to support T10 DIF tag.

>> 

>> Signed-off-by: Quinn Tran <quinn.tran@cavium.com>

>> Signed-off-by: Anil Gurumurthy <anil.gurumurthy@cavium.com>

>> Signed-off-by: Himanshu Madhani <himanshu.madhani@cavium.com>

>> ---

>> drivers/scsi/qla2xxx/qla_dbg.h   |  1 +

>> drivers/scsi/qla2xxx/qla_def.h   | 17 ++

>> drivers/scsi/qla2xxx/qla_target.c | 598 +++++++++++++++++++++----------------

>> drivers/scsi/qla2xxx/qla_target.h | 37 ++-

>> drivers/scsi/qla2xxx/tcm_qla2xxx.c | 84 +++++-

>> 5 files changed, 465 insertions(+), 272 deletions(-)

>> 

>> diff --git a/drivers/scsi/qla2xxx/qla_dbg.h b/drivers/scsi/qla2xxx/qla_dbg.h

>> index e1fc4e6..c6bffe9 100644

>> --- a/drivers/scsi/qla2xxx/qla_dbg.h

>> +++ b/drivers/scsi/qla2xxx/qla_dbg.h

>> @@ -348,6 +348,7 @@ void __attribute__((format (printf, 4, 5)))

>> #define ql_dbg_tgt	0x00004000 /* Target mode */

>> #define ql_dbg_tgt_mgt	0x00002000 /* Target mode management */

>> #define ql_dbg_tgt_tmr	0x00001000 /* Target mode task management */

>> +#define ql_dbg_tgt_dif 0x00000800 /* Target mode dif */

>> 

>> extern int qla27xx_dump_mpi_ram(struct qla_hw_data *, uint32_t, uint32_t *,

>> 	uint32_t, void **);

>> diff --git a/drivers/scsi/qla2xxx/qla_def.h b/drivers/scsi/qla2xxx/qla_def.h

>> index 8bc1111..d6436fc 100644

>> --- a/drivers/scsi/qla2xxx/qla_def.h

>> +++ b/drivers/scsi/qla2xxx/qla_def.h

>> @@ -2189,6 +2189,23 @@ struct qlt_plogi_ack_t {

>> 	void		*fcport;

>> };

>> 

>> +enum qla_tgt_prot_op {

>> +	QLA_PROT_NORMAL = 0,

>> +	QLA_PROT_DIN_INSERT,

>> +	QLA_PROT_DOUT_INSERT,

>> +	QLA_PROT_DIN_STRIP,

>> +	QLA_PROT_DOUT_STRIP,

>> +	QLA_PROT_DIN_PASS,

>> +	QLA_PROT_DOUT_PASS,

>> +};

>> +

>> +enum qla_tgt_prot_type {

>> +	QLA_TGT_PROT_TYPE0,

>> +	QLA_TGT_PROT_TYPE1,

>> +	QLA_TGT_PROT_TYPE2,

>> +	QLA_TGT_PROT_TYPE3,

>> +};

>> +

>

>I don't get it, why are you duplicating target_prot_op and

>target_prot_type..?


We will fix it and resubmit this. 

Thanks,
Himanshu
diff mbox

Patch

diff --git a/drivers/scsi/qla2xxx/qla_dbg.h b/drivers/scsi/qla2xxx/qla_dbg.h
index e1fc4e6..c6bffe9 100644
--- a/drivers/scsi/qla2xxx/qla_dbg.h
+++ b/drivers/scsi/qla2xxx/qla_dbg.h
@@ -348,6 +348,7 @@ void __attribute__((format (printf, 4, 5)))
 #define ql_dbg_tgt	0x00004000 /* Target mode */
 #define ql_dbg_tgt_mgt	0x00002000 /* Target mode management */
 #define ql_dbg_tgt_tmr	0x00001000 /* Target mode task management */
+#define ql_dbg_tgt_dif 0x00000800 /* Target mode dif */
 
 extern int qla27xx_dump_mpi_ram(struct qla_hw_data *, uint32_t, uint32_t *,
 	uint32_t, void **);
diff --git a/drivers/scsi/qla2xxx/qla_def.h b/drivers/scsi/qla2xxx/qla_def.h
index 8bc1111..d6436fc 100644
--- a/drivers/scsi/qla2xxx/qla_def.h
+++ b/drivers/scsi/qla2xxx/qla_def.h
@@ -2189,6 +2189,23 @@ struct qlt_plogi_ack_t {
 	void		*fcport;
 };
 
+enum qla_tgt_prot_op {
+	QLA_PROT_NORMAL = 0,
+	QLA_PROT_DIN_INSERT,
+	QLA_PROT_DOUT_INSERT,
+	QLA_PROT_DIN_STRIP,
+	QLA_PROT_DOUT_STRIP,
+	QLA_PROT_DIN_PASS,
+	QLA_PROT_DOUT_PASS,
+};
+
+enum qla_tgt_prot_type {
+	QLA_TGT_PROT_TYPE0,
+	QLA_TGT_PROT_TYPE1,
+	QLA_TGT_PROT_TYPE2,
+	QLA_TGT_PROT_TYPE3,
+};
+
 struct ct_sns_desc {
 	struct ct_sns_pkt	*ct_sns;
 	dma_addr_t		ct_sns_dma;
diff --git a/drivers/scsi/qla2xxx/qla_target.c b/drivers/scsi/qla2xxx/qla_target.c
index a4cc14b..a36258d 100644
--- a/drivers/scsi/qla2xxx/qla_target.c
+++ b/drivers/scsi/qla2xxx/qla_target.c
@@ -36,8 +36,6 @@ 
 #include <scsi/scsi.h>
 #include <scsi/scsi_host.h>
 #include <scsi/scsi_tcq.h>
-#include <target/target_core_base.h>
-#include <target/target_core_fabric.h>
 
 #include "qla_def.h"
 #include "qla_target.h"
@@ -140,6 +138,20 @@ static struct fc_port *qlt_create_sess(struct scsi_qla_host *vha,
 static DEFINE_MUTEX(qla_tgt_mutex);
 static LIST_HEAD(qla_tgt_glist);
 
+static char *prot_op_str(u32 prot_op)
+{
+	switch (prot_op) {
+	case QLA_PROT_NORMAL:		return "NORMAL";
+	case QLA_PROT_DIN_INSERT:	return "DIN_INSERT";
+	case QLA_PROT_DOUT_INSERT:	return "DOUT_INSERT";
+	case QLA_PROT_DIN_STRIP:	return "DIN_STRIP";
+	case QLA_PROT_DOUT_STRIP:	return "DOUT_STRIP";
+	case QLA_PROT_DIN_PASS:		return "DIN_PASS";
+	case QLA_PROT_DOUT_PASS:	return "DOUT_PASS";
+	default:			return "UNKNOWN";
+	}
+}
+
 /* This API intentionally takes dest as a parameter, rather than returning
 * int value to avoid caller forgetting to issue wmb() after the store */
 void qlt_do_generation_tick(struct scsi_qla_host *vha, int *dest)
@@ -1997,6 +2009,68 @@ void qlt_free_mcmd(struct qla_tgt_mgmt_cmd *mcmd)
 }
 EXPORT_SYMBOL(qlt_free_mcmd);
 
+/*
+ * ha->hardware_lock supposed to be held on entry. Might drop it, then
+ * reacquire
+ */
+void qlt_send_resp_ctio(scsi_qla_host_t *vha, struct qla_tgt_cmd *cmd,
+  uint8_t scsi_status, uint8_t sense_key, uint8_t asc, uint8_t ascq)
+{
+	struct atio_from_isp *atio = &cmd->atio;
+	struct ctio7_to_24xx *ctio;
+	uint16_t temp;
+
+	ql_dbg(ql_dbg_tgt_dif, vha, 0x3066,
+	  "Sending response CTIO7 (vha=%p, atio=%p, scsi_status=%02x, "
+	  "sense_key=%02x, asc=%02x, ascq=%02x",
+	  vha, atio, scsi_status, sense_key, asc, ascq);
+
+	ctio = (struct ctio7_to_24xx *)qla2x00_alloc_iocbs(vha, NULL);
+	if (!ctio) {
+		ql_dbg(ql_dbg_async, vha, 0x3067,
+		  "qla2x00t(%ld): %s failed: unable to allocate request packet",
+		  vha->host_no, __func__);
+		goto out;
+	}
+
+	ctio->entry_type = CTIO_TYPE7;
+	ctio->entry_count = 1;
+	ctio->handle = QLA_TGT_SKIP_HANDLE;
+	ctio->nport_handle = cmd->sess->loop_id;
+	ctio->timeout = cpu_to_le16(QLA_TGT_TIMEOUT);
+	ctio->vp_index = vha->vp_idx;
+	ctio->initiator_id[0] = atio->u.isp24.fcp_hdr.s_id[2];
+	ctio->initiator_id[1] = atio->u.isp24.fcp_hdr.s_id[1];
+	ctio->initiator_id[2] = atio->u.isp24.fcp_hdr.s_id[0];
+	ctio->exchange_addr = atio->u.isp24.exchange_addr;
+	ctio->u.status1.flags = (atio->u.isp24.attr << 9) |
+	  cpu_to_le16(CTIO7_FLAGS_STATUS_MODE_1 | CTIO7_FLAGS_SEND_STATUS);
+	temp = be16_to_cpu(atio->u.isp24.fcp_hdr.ox_id);
+	ctio->u.status1.ox_id = cpu_to_le16(temp);
+	ctio->u.status1.scsi_status =
+	  cpu_to_le16(SS_RESPONSE_INFO_LEN_VALID | scsi_status);
+	ctio->u.status1.response_len = cpu_to_le16(18);
+	ctio->u.status1.residual = cpu_to_le32(get_datalen_for_atio(atio));
+
+	if (ctio->u.status1.residual != 0)
+		ctio->u.status1.scsi_status |=
+		  cpu_to_le16(SS_RESIDUAL_UNDER);
+	/* Response code and sense key */
+	((uint32_t *)ctio->u.status1.sense_data)[0] =
+	  cpu_to_le32((0x70 << 24) | (sense_key << 8));
+	/* Additional sense length */
+	((uint32_t *)ctio->u.status1.sense_data)[1] = cpu_to_le32(0x0a);
+	/* ASC and ASCQ */
+	((uint32_t *)ctio->u.status1.sense_data)[3] =
+	  cpu_to_le32((asc << 24) | (ascq << 16));
+
+	/* Memory Barrier */
+	wmb();
+	qla2x00_start_iocbs(vha, vha->req);
+out:
+	return;
+}
+
 /* callback from target fabric module code */
 void qlt_xmit_tm_rsp(struct qla_tgt_mgmt_cmd *mcmd)
 {
@@ -2076,7 +2150,7 @@ static int qlt_pci_map_calc_cnt(struct qla_tgt_prm *prm)
 
 	prm->cmd->sg_mapped = 1;
 
-	if (cmd->se_cmd.prot_op == TARGET_PROT_NORMAL) {
+	if (cmd->prot_op == QLA_PROT_NORMAL) {
 		/*
 		 * If greater than four sg entries then we need to allocate
 		 * the continuation entries
@@ -2087,8 +2161,8 @@ static int qlt_pci_map_calc_cnt(struct qla_tgt_prm *prm)
 			prm->tgt->datasegs_per_cont);
 	} else {
 		/* DIF */
-		if ((cmd->se_cmd.prot_op == TARGET_PROT_DIN_INSERT) ||
-		  (cmd->se_cmd.prot_op == TARGET_PROT_DOUT_STRIP)) {
+		if ((cmd->prot_op == QLA_PROT_DIN_INSERT) ||
+		  (cmd->prot_op == QLA_PROT_DOUT_STRIP)) {
 			prm->seg_cnt = DIV_ROUND_UP(cmd->bufflen, cmd->blk_sz);
 			prm->tot_dsds = prm->seg_cnt;
 		} else
@@ -2102,8 +2176,8 @@ static int qlt_pci_map_calc_cnt(struct qla_tgt_prm *prm)
 			if (unlikely(prm->prot_seg_cnt == 0))
 				goto out_err;
 
-			if ((cmd->se_cmd.prot_op == TARGET_PROT_DIN_INSERT) ||
-			  (cmd->se_cmd.prot_op == TARGET_PROT_DOUT_STRIP)) {
+			if ((cmd->prot_op == QLA_PROT_DIN_INSERT) ||
+			  (cmd->prot_op == QLA_PROT_DOUT_STRIP)) {
 				/* Dif Bundling not support here */
 				prm->prot_seg_cnt = DIV_ROUND_UP(cmd->bufflen,
 								cmd->blk_sz);
@@ -2247,7 +2321,7 @@ static int qlt_24xx_build_ctio_pkt(struct qla_tgt_prm *prm,
 	} else
 		ha->tgt.cmds[h-1] = prm->cmd;
 
-	pkt->handle = h | CTIO_COMPLETION_HANDLE_MARK;
+	pkt->handle = CTIO_COMPLETION_HANDLE_MARK;
 	pkt->nport_handle = prm->cmd->loop_id;
 	pkt->timeout = cpu_to_le16(QLA_TGT_TIMEOUT);
 	pkt->initiator_id[0] = atio->u.isp24.fcp_hdr.s_id[2];
@@ -2375,6 +2449,50 @@ static inline int qlt_has_data(struct qla_tgt_cmd *cmd)
 	return cmd->bufflen > 0;
 }
 
+static void qlt_print_dif_err(struct qla_tgt_prm *prm)
+{
+	struct qla_tgt_cmd *cmd;
+	struct scsi_qla_host *vha;
+
+	/* asc 0x10=dif error */
+	if (prm->sense_buffer && (prm->sense_buffer[12] == 0x10)) {
+		cmd = prm->cmd;
+		vha = cmd->vha;
+		/* ASCQ */
+		switch (prm->sense_buffer[13]) {
+		case 1:
+			ql_dbg(ql_dbg_tgt_dif, vha, 0xffff,
+			  "BE detected Guard TAG ERR: lba[0x%llx|%lld] len[0x%x] "
+			  "se_cmd=%p tag[%x]",
+			  cmd->lba, cmd->lba, cmd->num_blks, &cmd->se_cmd,
+			  cmd->atio.u.isp24.exchange_addr);
+			break;
+		case 2:
+			ql_dbg(ql_dbg_tgt_dif, vha, 0xffff,
+			  "BE detected APP TAG ERR: lba[0x%llx|%lld] len[0x%x] "
+			  "se_cmd=%p tag[%x]",
+			  cmd->lba, cmd->lba, cmd->num_blks, &cmd->se_cmd,
+			  cmd->atio.u.isp24.exchange_addr);
+			break;
+		case 3:
+			ql_dbg(ql_dbg_tgt_dif, vha, 0xffff,
+			  "BE detected REF TAG ERR: lba[0x%llx|%lld] len[0x%x] "
+			  "se_cmd=%p tag[%x]",
+			  cmd->lba, cmd->lba, cmd->num_blks, &cmd->se_cmd,
+			  cmd->atio.u.isp24.exchange_addr);
+			break;
+		default:
+			ql_dbg(ql_dbg_tgt_dif, vha, 0xffff,
+			  "BE detected Dif ERR: lba[%llx|%lld] len[%x] "
+			  "se_cmd=%p tag[%x]",
+			  cmd->lba, cmd->lba, cmd->num_blks, &cmd->se_cmd,
+			  cmd->atio.u.isp24.exchange_addr);
+			break;
+		}
+		ql_dump_buffer(ql_dbg_tgt_dif, vha, 0xffff, cmd->cdb, 16);
+	}
+}
+
 /*
 * Called without ha->hardware_lock held
 */
@@ -2496,18 +2614,9 @@ static void qlt_24xx_init_ctio_to_isp(struct ctio7_to_24xx *ctio,
 		for (i = 0; i < prm->sense_buffer_len/4; i++)
 			((uint32_t *)ctio->u.status1.sense_data)[i] =
 				cpu_to_be32(((uint32_t *)prm->sense_buffer)[i]);
-#if 0
-		if (unlikely((prm->sense_buffer_len % 4) != 0)) {
-			static int q;
-			if (q < 10) {
-				ql_dbg(ql_dbg_tgt, vha, 0xe04f,
-				  "qla_target(%d): %d bytes of sense "
-				  "lost", prm->tgt->ha->vp_idx,
-				  prm->sense_buffer_len % 4);
-				q++;
-			}
-		}
-#endif
+
+		qlt_print_dif_err(prm);
+
 	} else {
 		ctio->u.status1.flags &=
 		  ~cpu_to_le16(CTIO7_FLAGS_STATUS_MODE_0);
@@ -2521,32 +2630,22 @@ static void qlt_24xx_init_ctio_to_isp(struct ctio7_to_24xx *ctio,
 	/* Sense with len > 24, is it possible ??? */
 }
 
-
-
-/* diff */
 static inline int
-qlt_hba_err_chk_enabled(struct se_cmd *se_cmd)
+qlt_hba_err_chk_enabled(struct qla_tgt_cmd *cmd)
 {
-	/*
-	 * Uncomment when corresponding SCSI changes are done.
-	 *
-	 if (!sp->cmd->prot_chk)
-	 return 0;
-	 *
-	 */
-	switch (se_cmd->prot_op) {
-	case TARGET_PROT_DOUT_INSERT:
-	case TARGET_PROT_DIN_STRIP:
+	switch (cmd->prot_op) {
+	case QLA_PROT_DOUT_INSERT:
+	case QLA_PROT_DIN_STRIP:
 		if (ql2xenablehba_err_chk >= 1)
 			return 1;
 		break;
-	case TARGET_PROT_DOUT_PASS:
-	case TARGET_PROT_DIN_PASS:
+	case QLA_PROT_DOUT_PASS:
+	case QLA_PROT_DIN_PASS:
 		if (ql2xenablehba_err_chk >= 2)
 			return 1;
 		break;
-	case TARGET_PROT_DIN_INSERT:
-	case TARGET_PROT_DOUT_STRIP:
+	case QLA_PROT_DIN_INSERT:
+	case QLA_PROT_DOUT_STRIP:
 		return 1;
 	default:
 		break;
@@ -2554,16 +2653,39 @@ static void qlt_24xx_init_ctio_to_isp(struct ctio7_to_24xx *ctio,
 	return 0;
 }
 
+static inline int
+qla_tgt_ref_mask_check(struct qla_tgt_cmd *cmd)
+{
+	switch (cmd->prot_op) {
+	case QLA_PROT_DIN_INSERT:
+	case QLA_PROT_DOUT_INSERT:
+	case QLA_PROT_DIN_STRIP:
+	case QLA_PROT_DOUT_STRIP:
+	case QLA_PROT_DIN_PASS:
+	case QLA_PROT_DOUT_PASS:
+	  return 1;
+	default:
+	  return 0;
+	}
+
+	return 0;
+}
+
 /*
- * qla24xx_set_t10dif_tags_from_cmd - Extract Ref and App tags from SCSI command
- *
+ * qla_tgt_set_dif_tags - Extract Ref and App tags from SCSI command
 */
-static inline void
-qlt_set_t10dif_tags(struct se_cmd *se_cmd, struct crc_context *ctx)
+static void
+qla_tgt_set_dif_tags(struct qla_tgt_cmd *cmd, struct crc_context *ctx,
+  uint16_t *pfw_prot_opts)
 {
+	struct se_cmd *se_cmd = &cmd->se_cmd;
 	uint32_t lba = 0xffffffff & se_cmd->t_task_lba;
+	scsi_qla_host_t *vha = cmd->tgt->vha;
+	struct qla_hw_data *ha = vha->hw;
+	uint32_t t32 = 0;
 
-	/* wait til Mode Sense/Select cmd, modepage Ah, subpage 2
+	/*
+	 * wait til Mode Sense/Select cmd, modepage Ah, subpage 2
 	 * have been immplemented by TCM, before AppTag is avail.
 	 * Look for modesense_handlers[]
 	 */
@@ -2571,65 +2693,73 @@ static void qlt_24xx_init_ctio_to_isp(struct ctio7_to_24xx *ctio,
 	ctx->app_tag_mask[0] = 0x0;
 	ctx->app_tag_mask[1] = 0x0;
 
-	switch (se_cmd->prot_type) {
-	case TARGET_DIF_TYPE0_PROT:
-		/*
-		 * No check for ql2xenablehba_err_chk, as it would be an
-		 * I/O error if hba tag generation is not done.
-		 */
-		ctx->ref_tag = cpu_to_le32(lba);
-
-		if (!qlt_hba_err_chk_enabled(se_cmd))
-			break;
-
-		/* enable ALL bytes of the ref tag */
-		ctx->ref_tag_mask[0] = 0xff;
-		ctx->ref_tag_mask[1] = 0xff;
-		ctx->ref_tag_mask[2] = 0xff;
-		ctx->ref_tag_mask[3] = 0xff;
-		break;
-	/*
-	 * For TYpe 1 protection: 16 bit GUARD tag, 32 bit REF tag, and
-	 * 16 bit app tag.
-	 */
-	case TARGET_DIF_TYPE1_PROT:
-		ctx->ref_tag = cpu_to_le32(lba);
+	if (IS_PI_UNINIT_CAPABLE(ha)) {
+		if ((cmd->prot_type == QLA_TGT_PROT_TYPE1) ||
+		  (cmd->prot_type == QLA_TGT_PROT_TYPE2))
+			*pfw_prot_opts |= PO_DIS_VALD_APP_ESC;
+		else if (cmd->prot_type == QLA_TGT_PROT_TYPE3)
+			*pfw_prot_opts |= PO_DIS_VALD_APP_REF_ESC;
+	}
 
-		if (!qlt_hba_err_chk_enabled(se_cmd))
-			break;
+	t32 = ha->tgt.tgt_ops->get_dif_tags(cmd, pfw_prot_opts);
 
-		/* enable ALL bytes of the ref tag */
-		ctx->ref_tag_mask[0] = 0xff;
-		ctx->ref_tag_mask[1] = 0xff;
-		ctx->ref_tag_mask[2] = 0xff;
-		ctx->ref_tag_mask[3] = 0xff;
-		break;
-	/*
-	 * For TYPE 2 protection: 16 bit GUARD + 32 bit REF tag has to
-	 * match LBA in CDB + N
-	 */
-	case TARGET_DIF_TYPE2_PROT:
+	switch (cmd->prot_type) {
+	case QLA_TGT_PROT_TYPE0:
+		/*
+		 * No check for ql2xenablehba_err_chk, as it
+		 * would be an I/O error if hba tag generation
+		 * is not done.
+		 */
 		ctx->ref_tag = cpu_to_le32(lba);
-
-		if (!qlt_hba_err_chk_enabled(se_cmd))
-			break;
-
 		/* enable ALL bytes of the ref tag */
 		ctx->ref_tag_mask[0] = 0xff;
 		ctx->ref_tag_mask[1] = 0xff;
 		ctx->ref_tag_mask[2] = 0xff;
 		ctx->ref_tag_mask[3] = 0xff;
 		break;
-
-	/* For Type 3 protection: 16 bit GUARD only */
-	case TARGET_DIF_TYPE3_PROT:
-		ctx->ref_tag_mask[0] = ctx->ref_tag_mask[1] =
-			ctx->ref_tag_mask[2] = ctx->ref_tag_mask[3] = 0x00;
-		break;
+	case QLA_TGT_PROT_TYPE1:
+	  /*
+	   * For TYPE 1 protection: 16 bit GUARD tag, 32 bit
+	   * REF tag, and 16 bit app tag.
+	   */
+	  ctx->ref_tag = cpu_to_le32(lba);
+	  if (!qla_tgt_ref_mask_check(cmd) ||
+		!(ha->tgt.tgt_ops->chk_dif_tags(t32))) {
+		  *pfw_prot_opts |= PO_DIS_REF_TAG_VALD;
+		  break;
+	  }
+	  /* enable ALL bytes of the ref tag */
+	  ctx->ref_tag_mask[0] = 0xff;
+	  ctx->ref_tag_mask[1] = 0xff;
+	  ctx->ref_tag_mask[2] = 0xff;
+	  ctx->ref_tag_mask[3] = 0xff;
+	  break;
+	case QLA_TGT_PROT_TYPE2:
+	  /*
+	   * For TYPE 2 protection: 16 bit GUARD + 32 bit REF
+	   * tag has to match LBA in CDB + N
+	   */
+	  ctx->ref_tag = cpu_to_le32(lba);
+	  if (!qla_tgt_ref_mask_check(cmd) ||
+		!(ha->tgt.tgt_ops->chk_dif_tags(t32))) {
+		  *pfw_prot_opts |= PO_DIS_REF_TAG_VALD;
+		  break;
+	  }
+	  /* enable ALL bytes of the ref tag */
+	  ctx->ref_tag_mask[0] = 0xff;
+	  ctx->ref_tag_mask[1] = 0xff;
+	  ctx->ref_tag_mask[2] = 0xff;
+	  ctx->ref_tag_mask[3] = 0xff;
+	  break;
+	case QLA_TGT_PROT_TYPE3:
+	  /* For TYPE 3 protection: 16 bit GUARD only */
+	  *pfw_prot_opts |= PO_DIS_REF_TAG_VALD;
+	  ctx->ref_tag_mask[0] = ctx->ref_tag_mask[1] =
+		ctx->ref_tag_mask[2] = ctx->ref_tag_mask[3] = 0x00;
+	  break;
 	}
 }
 
-
 static inline int
 qlt_build_ctio_crc2_pkt(struct qla_tgt_prm *prm, scsi_qla_host_t *vha)
 {
@@ -2658,28 +2788,28 @@ static void qlt_24xx_init_ctio_to_isp(struct ctio7_to_24xx *ctio,
 
 	ql_dbg(ql_dbg_tgt, vha, 0xe071,
 		"qla_target(%d):%s: se_cmd[%p] CRC2 prot_op[0x%x] cmd prot sg:cnt[%p:%x] lba[%llu]\n",
-		vha->vp_idx, __func__, se_cmd, se_cmd->prot_op,
+		vha->vp_idx, __func__, se_cmd, cmd->prot_op,
 		prm->prot_sg, prm->prot_seg_cnt, se_cmd->t_task_lba);
 
-	if ((se_cmd->prot_op == TARGET_PROT_DIN_INSERT) ||
-	  (se_cmd->prot_op == TARGET_PROT_DOUT_STRIP))
+	if ((cmd->prot_op == QLA_PROT_DIN_INSERT) ||
+	  (cmd->prot_op == QLA_PROT_DOUT_STRIP))
 		bundling = 0;
 
 	/* Compute dif len and adjust data len to incude protection */
 	data_bytes = cmd->bufflen;
 	dif_bytes = (data_bytes / cmd->blk_sz) * 8;
 
-	switch (se_cmd->prot_op) {
-	case TARGET_PROT_DIN_INSERT:
-	case TARGET_PROT_DOUT_STRIP:
+	switch (cmd->prot_op) {
+	case QLA_PROT_DIN_INSERT:
+	case QLA_PROT_DOUT_STRIP:
 		transfer_length = data_bytes;
 		data_bytes += dif_bytes;
 		break;
 
-	case TARGET_PROT_DIN_STRIP:
-	case TARGET_PROT_DOUT_INSERT:
-	case TARGET_PROT_DIN_PASS:
-	case TARGET_PROT_DOUT_PASS:
+	case QLA_PROT_DIN_STRIP:
+	case QLA_PROT_DOUT_INSERT:
+	case QLA_PROT_DIN_PASS:
+	case QLA_PROT_DOUT_PASS:
 		transfer_length = data_bytes + dif_bytes;
 		break;
 
@@ -2688,28 +2818,28 @@ static void qlt_24xx_init_ctio_to_isp(struct ctio7_to_24xx *ctio,
 		break;
 	}
 
-	if (!qlt_hba_err_chk_enabled(se_cmd))
+	if (!qlt_hba_err_chk_enabled(cmd))
 		fw_prot_opts |= 0x10; /* Disable Guard tag checking */
 	/* HBA error checking enabled */
 	else if (IS_PI_UNINIT_CAPABLE(ha)) {
-		if ((se_cmd->prot_type == TARGET_DIF_TYPE1_PROT) ||
-		  (se_cmd->prot_type == TARGET_DIF_TYPE2_PROT))
+		if ((cmd->prot_type == QLA_TGT_PROT_TYPE1) ||
+		  (cmd->prot_type == QLA_TGT_PROT_TYPE2))
 			fw_prot_opts |= PO_DIS_VALD_APP_ESC;
-		else if (se_cmd->prot_type == TARGET_DIF_TYPE3_PROT)
+		else if (cmd->prot_type == QLA_TGT_PROT_TYPE3)
 			fw_prot_opts |= PO_DIS_VALD_APP_REF_ESC;
 	}
 
-	switch (se_cmd->prot_op) {
-	case TARGET_PROT_DIN_INSERT:
-	case TARGET_PROT_DOUT_INSERT:
+	switch (cmd->prot_op) {
+	case QLA_PROT_DIN_INSERT:
+	case QLA_PROT_DOUT_INSERT:
 		fw_prot_opts |= PO_MODE_DIF_INSERT;
 		break;
-	case TARGET_PROT_DIN_STRIP:
-	case TARGET_PROT_DOUT_STRIP:
+	case QLA_PROT_DIN_STRIP:
+	case QLA_PROT_DOUT_STRIP:
 		fw_prot_opts |= PO_MODE_DIF_REMOVE;
 		break;
-	case TARGET_PROT_DIN_PASS:
-	case TARGET_PROT_DOUT_PASS:
+	case QLA_PROT_DIN_PASS:
+	case QLA_PROT_DOUT_PASS:
 		fw_prot_opts |= PO_MODE_DIF_PASS;
 		/* FUTURE: does tcm require T10CRC<->IPCKSUM conversion? */
 		break;
@@ -2784,7 +2914,7 @@ static void qlt_24xx_init_ctio_to_isp(struct ctio7_to_24xx *ctio,
 	/* Set handle */
 	crc_ctx_pkt->handle = pkt->handle;
 
-	qlt_set_t10dif_tags(se_cmd, crc_ctx_pkt);
+	qla_tgt_set_dif_tags(cmd, crc_ctx_pkt, &fw_prot_opts);
 
 	pkt->crc_context_address[0] = cpu_to_le32(LSD(crc_ctx_dma));
 	pkt->crc_context_address[1] = cpu_to_le32(MSD(crc_ctx_dma));
@@ -2910,7 +3040,7 @@ int qlt_xmit_response(struct qla_tgt_cmd *cmd, int xmit_type,
 	if (unlikely(res))
 		goto out_unmap_unlock;
 
-	if (cmd->se_cmd.prot_op && (xmit_type & QLA_TGT_XMIT_DATA))
+	if (cmd->prot_op && (xmit_type & QLA_TGT_XMIT_DATA))
 		res = qlt_build_ctio_crc2_pkt(&prm, vha);
 	else
 		res = qlt_24xx_build_ctio_pkt(&prm, vha);
@@ -2926,7 +3056,7 @@ int qlt_xmit_response(struct qla_tgt_cmd *cmd, int xmit_type,
 		  cpu_to_le16(CTIO7_FLAGS_DATA_IN |
 			CTIO7_FLAGS_STATUS_MODE_0);
 
-		if (cmd->se_cmd.prot_op == TARGET_PROT_NORMAL)
+		if (cmd->prot_op == QLA_PROT_NORMAL)
 			qlt_load_data_segments(&prm, vha);
 
 		if (prm.add_status_pkt == 0) {
@@ -3051,7 +3181,7 @@ int qlt_rdy_to_xfer(struct qla_tgt_cmd *cmd)
 	res = qlt_check_reserve_free_req(vha, prm.req_cnt);
 	if (res != 0)
 		goto out_unlock_free_unmap;
-	if (cmd->se_cmd.prot_op)
+	if (cmd->prot_op)
 		res = qlt_build_ctio_crc2_pkt(&prm, vha);
 	else
 		res = qlt_24xx_build_ctio_pkt(&prm, vha);
@@ -3065,7 +3195,7 @@ int qlt_rdy_to_xfer(struct qla_tgt_cmd *cmd)
 	pkt->u.status0.flags |= cpu_to_le16(CTIO7_FLAGS_DATA_OUT |
 	  CTIO7_FLAGS_STATUS_MODE_0);
 
-	if (cmd->se_cmd.prot_op == TARGET_PROT_NORMAL)
+	if (cmd->prot_op == QLA_PROT_NORMAL)
 		qlt_load_data_segments(&prm, vha);
 
 	cmd->state = QLA_TGT_STATE_NEED_DATA;
@@ -3088,139 +3218,113 @@ int qlt_rdy_to_xfer(struct qla_tgt_cmd *cmd)
 
 
 /*
- * Checks the guard or meta-data for the type of error
- * detected by the HBA.
+ * it is assumed either hardware_lock or qpair lock is held.
 */
-static inline int
+static void
 qlt_handle_dif_error(struct scsi_qla_host *vha, struct qla_tgt_cmd *cmd,
-		struct ctio_crc_from_fw *sts)
+	struct ctio_crc_from_fw *sts)
 {
 	uint8_t		*ap = &sts->actual_dif[0];
 	uint8_t		*ep = &sts->expected_dif[0];
-	uint32_t	e_ref_tag, a_ref_tag;
-	uint16_t	e_app_tag, a_app_tag;
-	uint16_t	e_guard, a_guard;
 	uint64_t	lba = cmd->se_cmd.t_task_lba;
+	uint8_t scsi_status, sense_key, asc, ascq;
+	unsigned long flags;
 
-	a_guard  = be16_to_cpu(*(uint16_t *)(ap + 0));
-	a_app_tag = be16_to_cpu(*(uint16_t *)(ap + 2));
-	a_ref_tag = be32_to_cpu(*(uint32_t *)(ap + 4));
-
-	e_guard  = be16_to_cpu(*(uint16_t *)(ep + 0));
-	e_app_tag = be16_to_cpu(*(uint16_t *)(ep + 2));
-	e_ref_tag = be32_to_cpu(*(uint32_t *)(ep + 4));
-
-	ql_dbg(ql_dbg_tgt, vha, 0xe075,
-	  "iocb(s) %p Returned STATUS.\n", sts);
-
-	ql_dbg(ql_dbg_tgt, vha, 0xf075,
-	  "dif check TGT cdb 0x%x lba 0x%llx: [Actual|Expected] Ref Tag[0x%x|0x%x], App Tag [0x%x|0x%x], Guard [0x%x|0x%x]\n",
-	  cmd->atio.u.isp24.fcp_cmnd.cdb[0], lba,
-	  a_ref_tag, e_ref_tag, a_app_tag, e_app_tag, a_guard, e_guard);
-
-	/*
-	 * Ignore sector if:
-	 * For type   3: ref & app tag is all 'f's
-	 * For type 0,1,2: app tag is all 'f's
-	 */
-	if ((a_app_tag == 0xffff) &&
-	  ((cmd->se_cmd.prot_type != TARGET_DIF_TYPE3_PROT) ||
-	   (a_ref_tag == 0xffffffff))) {
-		uint32_t blocks_done;
-
-		/* 2TB boundary case covered automatically with this */
-		blocks_done = e_ref_tag - (uint32_t)lba + 1;
-		cmd->se_cmd.bad_sector = e_ref_tag;
-		cmd->se_cmd.pi_err = 0;
-		ql_dbg(ql_dbg_tgt, vha, 0xf074,
-			"need to return scsi good\n");
-
-		/* Update protection tag */
-		if (cmd->prot_sg_cnt) {
-			uint32_t i, k = 0, num_ent;
-			struct scatterlist *sg, *sgl;
-
-
-			sgl = cmd->prot_sg;
-
-			/* Patch the corresponding protection tags */
-			for_each_sg(sgl, sg, cmd->prot_sg_cnt, i) {
-				num_ent = sg_dma_len(sg) / 8;
-				if (k + num_ent < blocks_done) {
-					k += num_ent;
-					continue;
-				}
-				k = blocks_done;
-				break;
-			}
+	cmd->trc_flags |= TRC_DIF_ERR;
 
-			if (k != blocks_done) {
-				ql_log(ql_log_warn, vha, 0xf076,
-				  "unexpected tag values tag:lba=%u:%llu)\n",
-				  e_ref_tag, (unsigned long long)lba);
-				goto out;
-			}
+	cmd->a_guard  = be16_to_cpu(*(uint16_t *)(ap + 0));
+	cmd->a_app_tag = be16_to_cpu(*(uint16_t *)(ap + 2));
+	cmd->a_ref_tag = be32_to_cpu(*(uint32_t *)(ap + 4));
 
-#if 0
-			struct sd_dif_tuple *spt;
-			/* TODO:
-			 * This section came from initiator. Is it valid here?
-			 * should ulp be override with actual val???
-			 */
-			spt = page_address(sg_page(sg)) + sg->offset;
-			spt += j;
+	cmd->e_guard  = be16_to_cpu(*(uint16_t *)(ep + 0));
+	cmd->e_app_tag = be16_to_cpu(*(uint16_t *)(ep + 2));
+	cmd->e_ref_tag = be32_to_cpu(*(uint32_t *)(ep + 4));
 
-			spt->app_tag = 0xffff;
-			if (cmd->se_cmd.prot_type == SCSI_PROT_DIF_TYPE3)
-				spt->ref_tag = 0xffffffff;
-#endif
-		}
+	ql_dbg(ql_dbg_tgt_dif, vha, 0xf075,
+	  "%s: aborted %d state %d\n", __func__, cmd->aborted, cmd->state);
 
-		return 0;
-	}
+	scsi_status = sense_key = asc = ascq = 0;
 
-	/* check guard */
-	if (e_guard != a_guard) {
-		cmd->se_cmd.pi_err = TCM_LOGICAL_BLOCK_GUARD_CHECK_FAILED;
-		cmd->se_cmd.bad_sector = cmd->se_cmd.t_task_lba;
-
-		ql_log(ql_log_warn, vha, 0xe076,
-		  "Guard ERR: cdb 0x%x lba 0x%llx: [Actual|Expected] Ref Tag[0x%x|0x%x], App Tag [0x%x|0x%x], Guard [0x%x|0x%x] cmd=%p\n",
-		  cmd->atio.u.isp24.fcp_cmnd.cdb[0], lba,
-		  a_ref_tag, e_ref_tag, a_app_tag, e_app_tag,
-		  a_guard, e_guard, cmd);
-		goto out;
+	/* check appl tag */
+	if (cmd->e_app_tag != cmd->a_app_tag) {
+		ql_dbg(ql_dbg_tgt_dif, vha, 0xffff,
+			"App Tag ERR: cdb[%x] lba[%llx %llx] blks[%x] [Actual|Expected] "
+			"Ref[%x|%x], App[%x|%x], "
+			"Guard [%x|%x] cmd=%p ox_id[%04x]",
+			cmd->cdb[0], lba, (lba+cmd->num_blks), cmd->num_blks,
+			cmd->a_ref_tag, cmd->e_ref_tag,
+			cmd->a_app_tag, cmd->e_app_tag,
+			cmd->a_guard, cmd->e_guard,
+			cmd, cmd->atio.u.isp24.fcp_hdr.ox_id);
+
+		cmd->dif_err_code = DIF_ERR_APP;
+		scsi_status = SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
+		sense_key = ABORTED_COMMAND;
+		asc = 0x10;
+		ascq = 0x2;
 	}
 
 	/* check ref tag */
-	if (e_ref_tag != a_ref_tag) {
-		cmd->se_cmd.pi_err = TCM_LOGICAL_BLOCK_REF_TAG_CHECK_FAILED;
-		cmd->se_cmd.bad_sector = e_ref_tag;
-
-		ql_log(ql_log_warn, vha, 0xe077,
-			"Ref Tag ERR: cdb 0x%x lba 0x%llx: [Actual|Expected] Ref Tag[0x%x|0x%x], App Tag [0x%x|0x%x], Guard [0x%x|0x%x] cmd=%p\n",
-			cmd->atio.u.isp24.fcp_cmnd.cdb[0], lba,
-			a_ref_tag, e_ref_tag, a_app_tag, e_app_tag,
-			a_guard, e_guard, cmd);
+	if (cmd->e_ref_tag != cmd->a_ref_tag) {
+		ql_dbg(ql_dbg_tgt_dif, vha, 0xffff,
+			"Ref Tag ERR: cdb[%x] lba[%llx %llx] blks[%x] [Actual|Expected] "
+			"Ref[%x|%x], App[%x|%x], "
+			"Guard[%x|%x] cmd=%p ox_id[%04x] ",
+			cmd->cdb[0], lba, (lba+cmd->num_blks), cmd->num_blks,
+			cmd->a_ref_tag, cmd->e_ref_tag,
+			cmd->a_app_tag, cmd->e_app_tag,
+			cmd->a_guard, cmd->e_guard,
+			cmd, cmd->atio.u.isp24.fcp_hdr.ox_id);
+
+		cmd->dif_err_code = DIF_ERR_REF;
+		scsi_status = SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
+		sense_key = ABORTED_COMMAND;
+		asc = 0x10;
+		ascq = 0x3;
 		goto out;
 	}
 
-	/* check appl tag */
-	if (e_app_tag != a_app_tag) {
-		cmd->se_cmd.pi_err = TCM_LOGICAL_BLOCK_APP_TAG_CHECK_FAILED;
-		cmd->se_cmd.bad_sector = cmd->se_cmd.t_task_lba;
-
-		ql_log(ql_log_warn, vha, 0xe078,
-			"App Tag ERR: cdb 0x%x lba 0x%llx: [Actual|Expected] Ref Tag[0x%x|0x%x], App Tag [0x%x|0x%x], Guard [0x%x|0x%x] cmd=%p\n",
-			cmd->atio.u.isp24.fcp_cmnd.cdb[0], lba,
-			a_ref_tag, e_ref_tag, a_app_tag, e_app_tag,
-			a_guard, e_guard, cmd);
-		goto out;
+	/* check guard */
+	if (cmd->e_guard != cmd->a_guard) {
+		ql_dbg(ql_dbg_tgt_dif, vha, 0xffff,
+			"Guard ERR: cdb[%x] lba[%llx %llx] blks[%x] [Actual|Expected] "
+			"Ref[%x|%x], App[%x|%x], "
+			"Guard [%x|%x] cmd=%p ox_id[%04x]",
+			cmd->cdb[0], lba, (lba+cmd->num_blks), cmd->num_blks,
+			cmd->a_ref_tag, cmd->e_ref_tag,
+			cmd->a_app_tag, cmd->e_app_tag,
+			cmd->a_guard, cmd->e_guard,
+			cmd, cmd->atio.u.isp24.fcp_hdr.ox_id);
+		cmd->dif_err_code = DIF_ERR_GRD;
+		scsi_status = SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
+		sense_key = ABORTED_COMMAND;
+		asc = 0x10;
+		ascq = 0x1;
 	}
 out:
-	return 1;
-}
+	switch (cmd->state) {
+	case QLA_TGT_STATE_NEED_DATA:
+		/* handle_data will load DIF error code */
+		cmd->state = QLA_TGT_STATE_DATA_IN;
+		vha->hw->tgt.tgt_ops->handle_data(cmd);
+		break;
+	default:
+		spin_lock_irqsave(&cmd->cmd_lock, flags);
+		if (cmd->aborted) {
+			spin_unlock_irqrestore(&cmd->cmd_lock, flags);
+			vha->hw->tgt.tgt_ops->free_cmd(cmd);
+			break;
+		}
+		spin_unlock_irqrestore(&cmd->cmd_lock, flags);
 
+		qlt_send_resp_ctio(vha, cmd, scsi_status, sense_key, asc, ascq);
+		/* assume scsi status gets out on the wire.
+		 * Will not wait for completion.
+		 */
+		vha->hw->tgt.tgt_ops->free_cmd(cmd);
+		break;
+	}
+}
 
 /* If hardware_lock held on entry, might drop it, then reaquire */
 /* This function sends the appropriate CTIO to ISP 2xxx or 24xx */
@@ -3527,6 +3631,16 @@ static int qlt_term_ctio_exchange(struct scsi_qla_host *vha, void *ctio,
 {
 	int term = 0;
 
+	if (cmd->prot_op)
+		ql_dbg(ql_dbg_tgt_dif, vha, 0xffff,
+		  "Term DIF cmd: lba[0x%llx|%lld] len[0x%x] "
+		  "se_cmd=%p tag[%x] op %#x/%s",
+		   cmd->lba, cmd->lba,
+		   cmd->num_blks, &cmd->se_cmd,
+		   cmd->atio.u.isp24.exchange_addr,
+		   cmd->prot_op,
+		   prot_op_str(cmd->prot_op));
+
 	if (ctio != NULL) {
 		struct ctio7_from_24xx *c = (struct ctio7_from_24xx *)ctio;
 		term = !(c->flags &
@@ -3744,32 +3858,15 @@ static void qlt_do_ctio_completion(struct scsi_qla_host *vha, uint32_t handle,
 			struct ctio_crc_from_fw *crc =
 				(struct ctio_crc_from_fw *)ctio;
 			ql_dbg(ql_dbg_tgt_mgt, vha, 0xf073,
-			  "qla_target(%d): CTIO with DIF_ERROR status %x received (state %x, se_cmd %p) actual_dif[0x%llx] expect_dif[0x%llx]\n",
+			  "qla_target(%d): CTIO with DIF_ERROR status %x "
+			  "received (state %x, ulp_cmd %p) actual_dif[0x%llx] "
+			  "expect_dif[0x%llx]\n",
 			  vha->vp_idx, status, cmd->state, se_cmd,
 			  *((u64 *)&crc->actual_dif[0]),
 			  *((u64 *)&crc->expected_dif[0]));
 
-			if (qlt_handle_dif_error(vha, cmd, ctio)) {
-				if (cmd->state == QLA_TGT_STATE_NEED_DATA) {
-					/* scsi Write/xfer rdy complete */
-					goto skip_term;
-				} else {
-					/* scsi read/xmit respond complete
-					 * call handle dif to send scsi status
-					 * rather than terminate exchange.
-					 */
-					cmd->state = QLA_TGT_STATE_PROCESSED;
-					ha->tgt.tgt_ops->handle_dif_err(cmd);
-					return;
-				}
-			} else {
-				/* Need to generate a SCSI good completion.
-				 * because FW did not send scsi status.
-				 */
-				status = 0;
-				goto skip_term;
-			}
-			break;
+			qlt_handle_dif_error(vha, cmd, ctio);
+			return;
 		}
 		default:
 			ql_dbg(ql_dbg_tgt_mgt, vha, 0xf05b,
@@ -3792,7 +3889,6 @@ static void qlt_do_ctio_completion(struct scsi_qla_host *vha, uint32_t handle,
 				return;
 		}
 	}
-skip_term:
 
 	if (cmd->state == QLA_TGT_STATE_PROCESSED) {
 		cmd->trc_flags |= TRC_CTIO_DONE;
diff --git a/drivers/scsi/qla2xxx/qla_target.h b/drivers/scsi/qla2xxx/qla_target.h
index bc9468f..82d53f3 100644
--- a/drivers/scsi/qla2xxx/qla_target.h
+++ b/drivers/scsi/qla2xxx/qla_target.h
@@ -378,6 +378,14 @@ static inline void adjust_corrupted_atio(struct atio_from_isp *atio)
 	atio->u.isp24.fcp_cmnd.add_cdb_len = 0;
 }
 
+static inline int get_datalen_for_atio(struct atio_from_isp *atio)
+{
+	int len = atio->u.isp24.fcp_cmnd.add_cdb_len;
+
+	return (be32_to_cpu(get_unaligned((uint32_t *)
+	  &atio->u.isp24.fcp_cmnd.add_cdb[len * 4])));
+}
+
 #define CTIO_TYPE7 0x12 /* Continue target I/O entry (for 24xx) */
 
 /*
@@ -667,7 +675,6 @@ struct qla_tgt_func_tmpl {
 	int (*handle_cmd)(struct scsi_qla_host *, struct qla_tgt_cmd *,
 			unsigned char *, uint32_t, int, int, int);
 	void (*handle_data)(struct qla_tgt_cmd *);
-	void (*handle_dif_err)(struct qla_tgt_cmd *);
 	int (*handle_tmr)(struct qla_tgt_mgmt_cmd *, uint32_t, uint16_t,
 			 uint32_t, bool);
 	void (*free_cmd)(struct qla_tgt_cmd *);
@@ -684,6 +691,8 @@ struct qla_tgt_func_tmpl {
 	void (*clear_nacl_from_fcport_map)(struct fc_port *);
 	void (*put_sess)(struct fc_port *);
 	void (*shutdown_sess)(struct fc_port *);
+	int (*get_dif_tags)(struct qla_tgt_cmd *cmd, uint16_t *pfw_prot_opts);
+	int (*chk_dif_tags)(uint32_t tag);
 };
 
 int qla2x00_wait_for_hba_online(struct scsi_qla_host *);
@@ -720,8 +729,8 @@ struct qla_tgt_func_tmpl {
 #define QLA_TGT_ABORT_ALL        0xFFFE
 #define QLA_TGT_NEXUS_LOSS_SESS     0xFFFD
 #define QLA_TGT_NEXUS_LOSS       0xFFFC
-#define QLA_TGT_ABTS					0xFFFB
-#define QLA_TGT_2G_ABORT_TASK			0xFFFA
+#define QLA_TGT_ABTS			0xFFFB
+#define QLA_TGT_2G_ABORT_TASK		0xFFFA
 
 /* Notify Acknowledge flags */
 #define NOTIFY_ACK_RES_COUNT    BIT_8
@@ -845,6 +854,7 @@ enum trace_flags {
 	TRC_CMD_FREE = BIT_17,
 	TRC_DATA_IN = BIT_18,
 	TRC_ABORT = BIT_19,
+	TRC_DIF_ERR = BIT_20,
 };
 
 struct qla_tgt_cmd {
@@ -885,11 +895,25 @@ struct qla_tgt_cmd {
 	struct list_head cmd_list;
 
 	struct atio_from_isp atio;
-	/* t10dif */
+
+	/* T10-DIF */
+#define DIF_ERR_NONE 0
+#define DIF_ERR_GRD 1
+#define DIF_ERR_REF 2
+#define DIF_ERR_APP 3
+	int8_t dif_err_code;
 	struct scatterlist *prot_sg;
 	uint32_t prot_sg_cnt;
-	uint32_t blk_sz;
+	uint32_t blk_sz, num_blks;
+	uint8_t scsi_status, sense_key, asc, ascq;
+
 	struct crc_context *ctx;
+	uint32_t	prot_op;
+	uint32_t	prot_type;
+	uint8_t		*cdb;
+	uint64_t	lba;
+	uint16_t	a_guard, e_guard, a_app_tag, e_app_tag;
+	uint32_t	a_ref_tag, e_ref_tag;
 
 	uint64_t jiffies_at_alloc;
 	uint64_t jiffies_at_free;
@@ -1053,4 +1077,7 @@ extern void qlt_modify_vp_config(struct scsi_qla_host *,
 extern void qlt_logo_completion_handler(fc_port_t *, int);
 extern void qlt_do_generation_tick(struct scsi_qla_host *, int *);
 
+void qlt_send_resp_ctio(scsi_qla_host_t *, struct qla_tgt_cmd *, uint8_t,
+  uint8_t, uint8_t, uint8_t);
+
 #endif /* __QLA_TARGET_H */
diff --git a/drivers/scsi/qla2xxx/tcm_qla2xxx.c b/drivers/scsi/qla2xxx/tcm_qla2xxx.c
index 9a188b5..3618056 100644
--- a/drivers/scsi/qla2xxx/tcm_qla2xxx.c
+++ b/drivers/scsi/qla2xxx/tcm_qla2xxx.c
@@ -376,6 +376,38 @@ static u32 tcm_qla2xxx_sess_get_index(struct se_session *se_sess)
 	return 0;
 }
 
+static void tcm_qla2xxx_prot_op(struct qla_tgt_cmd *cmd)
+{
+	switch (cmd->se_cmd.prot_op) {
+	case TARGET_PROT_NORMAL:
+		cmd->prot_op = QLA_PROT_NORMAL;
+		break;
+	case TARGET_PROT_DIN_INSERT:
+		cmd->prot_op = QLA_PROT_DIN_INSERT;
+		break;
+	case TARGET_PROT_DOUT_INSERT:
+		cmd->prot_op = QLA_PROT_DOUT_INSERT;
+		break;
+	case TARGET_PROT_DIN_STRIP:
+		cmd->prot_op = QLA_PROT_DIN_STRIP;
+		break;
+	case TARGET_PROT_DOUT_STRIP:
+		cmd->prot_op = QLA_PROT_DOUT_STRIP;
+		break;
+	case TARGET_PROT_DIN_PASS:
+		cmd->prot_op = QLA_PROT_DIN_PASS;
+		break;
+	case TARGET_PROT_DOUT_PASS:
+		cmd->prot_op = QLA_PROT_DOUT_PASS;
+		break;
+	}
+}
+
+static void tcm_qla2xxx_prot_type(struct qla_tgt_cmd *cmd)
+{
+	cmd->prot_type = cmd->se_cmd.prot_type;
+}
+
 static int tcm_qla2xxx_write_pending(struct se_cmd *se_cmd)
 {
 	struct qla_tgt_cmd *cmd = container_of(se_cmd,
@@ -405,6 +437,8 @@ static int tcm_qla2xxx_write_pending(struct se_cmd *se_cmd)
 	cmd->prot_sg = se_cmd->t_prot_sg;
 	cmd->blk_sz = se_cmd->se_dev->dev_attrib.block_size;
 	se_cmd->pi_err = 0;
+	tcm_qla2xxx_prot_op(cmd);
+	tcm_qla2xxx_prot_type(cmd);
 
 	/*
 	 * qla_target.c:qlt_rdy_to_xfer() will call pci_map_sg() to setup
@@ -505,6 +539,24 @@ static void tcm_qla2xxx_handle_data_work(struct work_struct *work)
 		if (cmd->se_cmd.transport_state & CMD_T_ABORTED)
 			return;
 
+		switch (cmd->dif_err_code) {
+		case DIF_ERR_GRD:
+			cmd->se_cmd.pi_err =
+			  TCM_LOGICAL_BLOCK_GUARD_CHECK_FAILED;
+			break;
+		case DIF_ERR_REF:
+			cmd->se_cmd.pi_err =
+			  TCM_LOGICAL_BLOCK_REF_TAG_CHECK_FAILED;
+			break;
+		case DIF_ERR_APP:
+			cmd->se_cmd.pi_err =
+			  TCM_LOGICAL_BLOCK_APP_TAG_CHECK_FAILED;
+			break;
+		case DIF_ERR_NONE:
+		default:
+			break;
+		}
+
 		if (cmd->se_cmd.pi_err)
 			transport_generic_request_failure(&cmd->se_cmd,
 				cmd->se_cmd.pi_err);
@@ -529,25 +581,23 @@ static void tcm_qla2xxx_handle_data(struct qla_tgt_cmd *cmd)
 	queue_work_on(smp_processor_id(), tcm_qla2xxx_free_wq, &cmd->work);
 }
 
-static void tcm_qla2xxx_handle_dif_work(struct work_struct *work)
+static int tcm_qla2xxx_chk_dif_tags(uint32_t tag)
 {
-	struct qla_tgt_cmd *cmd = container_of(work, struct qla_tgt_cmd, work);
-
-	/* take an extra kref to prevent cmd free too early.
-	 * need to wait for SCSI status/check condition to
-	 * finish responding generate by transport_generic_request_failure.
-	 */
-	kref_get(&cmd->se_cmd.cmd_kref);
-	transport_generic_request_failure(&cmd->se_cmd, cmd->se_cmd.pi_err);
+	return 0;
 }
 
-/*
- * Called from qla_target.c:qlt_do_ctio_completion()
- */
-static void tcm_qla2xxx_handle_dif_err(struct qla_tgt_cmd *cmd)
+static int tcm_qla2xxx_dif_tags(struct qla_tgt_cmd *cmd,
+  uint16_t *pfw_prot_opts)
 {
-	INIT_WORK(&cmd->work, tcm_qla2xxx_handle_dif_work);
-	queue_work(tcm_qla2xxx_free_wq, &cmd->work);
+	struct se_cmd *se_cmd = &cmd->se_cmd;
+
+	if (!(se_cmd->prot_checks & TARGET_DIF_CHECK_GUARD))
+		*pfw_prot_opts |= PO_DISABLE_GUARD_CHECK;
+
+	if (!(se_cmd->prot_checks & TARGET_DIF_CHECK_APPTAG))
+		*pfw_prot_opts |= PO_DIS_APP_TAG_VALD;
+
+	return 0;
 }
 
 /*
@@ -634,6 +684,7 @@ static int tcm_qla2xxx_queue_data_in(struct se_cmd *se_cmd)
 	cmd->prot_sg = se_cmd->t_prot_sg;
 	cmd->blk_sz = se_cmd->se_dev->dev_attrib.block_size;
 	se_cmd->pi_err = 0;
+	tcm_qla2xxx_prot_op(cmd);
 
 	/*
 	 * Now queue completed DATA_IN the qla2xxx LLD and response ring
@@ -1588,7 +1639,6 @@ static void tcm_qla2xxx_update_sess(struct fc_port *sess, port_id_t s_id,
 static struct qla_tgt_func_tmpl tcm_qla2xxx_template = {
 	.handle_cmd		= tcm_qla2xxx_handle_cmd,
 	.handle_data		= tcm_qla2xxx_handle_data,
-	.handle_dif_err		= tcm_qla2xxx_handle_dif_err,
 	.handle_tmr		= tcm_qla2xxx_handle_tmr,
 	.free_cmd		= tcm_qla2xxx_free_cmd,
 	.free_mcmd		= tcm_qla2xxx_free_mcmd,
@@ -1600,6 +1650,8 @@ static void tcm_qla2xxx_update_sess(struct fc_port *sess, port_id_t s_id,
 	.clear_nacl_from_fcport_map = tcm_qla2xxx_clear_nacl_from_fcport_map,
 	.put_sess		= tcm_qla2xxx_put_sess,
 	.shutdown_sess		= tcm_qla2xxx_shutdown_sess,
+	.get_dif_tags		= tcm_qla2xxx_dif_tags,
+	.chk_dif_tags		= tcm_qla2xxx_chk_dif_tags,
 };
 
 static int tcm_qla2xxx_init_lport(struct tcm_qla2xxx_lport *lport)